Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 9 augustus 2024

 

Romeinen 8:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe." (Ro 8:9 STV)

"Maar u laat u niet leiden door het zondige ik maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Wie de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus niet toe."

"Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe."

"Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe."

"Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de Geest; tenminste als de Geest van God in u woont. Als u de Geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij Hem."

 

Overdenking van vandaag:

We laten zien wie ons leven leidt door de manier waarop we leven! We tonen onze relatie met onze Vader door te leven met zijn karakter in onze wereld. Laten we gecontroleerd door de Geest leven -- door te gehoorzamen aan het door de Geest geÔnspireerde Woord en door de leiding van de Geest te volgen -- zo kunnen we Jezus delen en tonen in wat we doen en zeggen!

 

Gebed:

Hemelse Vader, help mij de schoonheid, vergeving en heiligheid van Jezus in mij te laten zien. Mag mijn leven de controle, genade en vrucht van de Heilige Geest tonen in alles wat ik doe, vandaag en elke dag. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 augustus 2024 1 KorinthiŽrs 8:8-9
7 augustus 2024 Johannes 8:7
6 augustus 2024 HebrŽen 8:6
5 augustus 2024 2 KorinthiŽrs 8:5
4 augustus 2024 Handelingen 8:4
3 augustus 2024 Romeinen 8:3-4
2 augustus 2024 Romeinen 8:2
 

Home