Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 19 januari 2024

 

Efeziėrs 1:17-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; [Namelijk] verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft [Hem] gezet tot Zijn rechter [hand] in den hemel;" (Efe 1:17-20 STV)

"en smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader aan wie alle eer toekomt, u de geest van wijsheid en inzicht te geven, zodat u hem echt leert kennen. En ik vraag hem uw hart te verlichten. Dan zult u inzien wat u mag verwachten nu hij u geroepen heeft, en zult u begrijpen hoe rijk en groots de erfenis is die hij zal verdelen onder wie hem toebehoren, en hoe alles-overtreffend zijn macht is in ons die geloven. Die macht is dezelfde sterke kracht die hij heeft ontplooid in Christus: hem heeft hij opgewekt uit de dood en hem heeft hij in de hemel de ereplaats gegeven aan zijn rechterzijde,"

"opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,"

"Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,"

"dan vraag ik de God van onze Here Jezus Christus (de Vader Die alle eer verdient) u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door-en-door zult kennen. Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijke toekomst, waarvoor u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al Zijn kinderen heeft klaarliggen. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen."

 

Overdenking van vandaag:

Opstanding snap ik nog steeds niet. Ik begrijp het concept. Ik geloof dat God Jezus deed opstaan. Af en toe ervaar ik die macht door het werk van de Geest in mijn leven. Het versterkt mij om te dienen, het helpt me anderen lief te hebben in moeilijke situaties, het troost me als ik gebroken ben, het geeft mij inzicht wanneer ik het Woord bestudeer, en het versterkt mij ondanks de verleiding. Ik ben nederig, opgewonden en verlangend naar meer. Ik wil dat anderen, van wie ik hou, deze ontzagwekkende kracht ervaren.  

Ik ben er zeker van dat het met jou ook zo is. Dus laten we ons vandaag aaneensluiten, duizenden van ons rond de gehele wereld, en laten we tot God bidden om degenen te steunen die ons het meest nabij zijn om zijn kracht te ontdekken en geweldige dingen te doen door zijn Geest die in hen leeft.

 

Gebed:

Liefdevolle God, Almachtige Vader, Steun me vandaag alstublieft om te leven voor u op glorieuze en prachtige manieren. Maar Vader, ik bid niet alleen dat ik dit mag doen, ondersteun alstublieft degenen van wie ik hou om te leven voor u. (Voeg de namen van mensen toe die jij wilt dat God op deze manier zegent.) Laat ons allemaal weten dat de macht in ons de last van de dood weghaalt, die Jezus in gevangenschap hield. Mogen we deze veranderende kracht ervaren en het gebruiken voor uw glorie. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 januari 2024 1 Petrus 1:18-19
17 januari 2024 Jesaja 1:17
16 januari 2024 Ruth 1:16
15 januari 2024 Titus 1:15
14 januari 2024 Efeziėrs 1:14
13 januari 2024 Kolossensen 1:13-14
12 januari 2024 Filemon 1:25
 

Home