Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 3 augustus 2024

 

Romeinen 8:3-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en [dat] voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest." (Ro 8:3-4 STV)

"Wat de wet van Mozes niet kon, omdat ze machteloos was door ons zondige bestaan, dat deed God. Hij heeft zijn Zoon in datzelfde zondige bestaan gestuurd als een offer voor de zonde, en daarmee de zonde juist binnen dit bestaan zelf veroordeeld. Zo kunnen wij nu volbrengen wat de wet van ons eist: want we leiden geen leven meer zonder God, maar we leven volgens de Geest van God."

"Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees; God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest."

"Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest."

"Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gestuurd, Die net als de zondige mensen, een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest."

 

Overdenking van vandaag:

God geeft ons twee geschenken om te voldoen aan de eisen van de wet voor rechtvaardiging, maar die de wet zelf ons nooit zou kunnen geven. Ten eerste, hij geeft ons het volmaakte zoenoffer -- zijn Zoon Jezus -- om te vergeven, te reinigen en ons te bevrijden van onze zonde. Ten tweede geeft hij ons zijn Geest om ons kracht te geven om te worden zoals hij wil dat we zijn. God geeft ons een nieuwe overeenkomst die beloofd werd door de Wet en de Profeten. God zij geprezen voor zijn plan, zijn beloften en zijn gaven!

 

Gebed:

Dank u, Hemelse Vader, voor uw onvergelijkbare goedheid en vergeving. Dank dat u mij uw grote en perfecte geschenken heeft gegeven door uw kostbare en volmaakte Zoon en de gezegende Heilige Geest. In Jezus' naam, en met de werking van de Heilige Geest, prijs en dank ik u, mijn Vader. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 augustus 2024 Romeinen 8:2
1 augustus 2024 Psalm 8:1
31 juli 2024 1 KorinthiŽrs 7:31
30 juli 2024 Johannes 7:30-31
29 juli 2024 2 SamuŽl 7:29
28 juli 2024 MatthŽus 7:28-29
27 juli 2024 Johannes 7:27
 

Home