Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 30 juli 2024

 

Johannes 7:30-31

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zij zochten Hem dan te grijpen; maar niemand sloeg de hand aan Hem; want Zijn ure was nog niet gekomen. En velen uit de schare geloofden in Hem, en zeiden: Wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal Hij ook meer tekenen doen dan die, welke Deze gedaan heeft?" (Joh 7:30-31 STV)

"Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed het, want zijn uur was nog niet gekomen. Er waren er onder het volk velen die in hem gingen geloven. Ze zeiden: 'Zal de Christus bij zijn komst soms meer wondertekenen doen dan deze man heeft gedaan?'"

"Zij trachtten Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn ure was nog niet gekomen. En uit de schare kwamen velen tot geloof in Hem en zij zeiden: Zal de Christus, wanneer Hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft?"

"Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven, 'want, 'zeiden ze, 'wanneer de messias komt, zal die niet meer wondertekenen verrichten dan hij heeft gedaan.'"

"Om deze uitspraak wilden zij Hem gevangen nemen. Toch raakte niemand Hem aan, want Zijn tijd was nog niet aangebroken. Velen geloofden in Hem en zeiden: "Zou de Christus nog meer wonderen kunnen doen dan deze Man?"

 

Overdenking van vandaag:

De vijanden van Jezus hadden meerdere malen geprobeerd hem gevangen te nemen. Toch laat het evangelie van Johannes ons keer op keer zien dat niemand Jezus gevangen kon zetten totdat hij zichzelf aan hen uitleverde.  

Jezus volgde net zo nauwgezet Gods planning als dat hij de wil van zijn Vader gehoorzaamde. We kunnen dus met zekerheid weten dat toen Jezus stierf, hij dat deed om ons te verlossen en zijn Vaders wil te volgen. Hij deed het niet omdat hij machteloos was om zichzelf te verdedigen.  

Jezus' dood was een vrijwillig offer, een overwinning van zijn gehoorzaamheid boven zijn eigen wil voor levensbehoud. Hij gehoorzaamde en wij zijn gered! Hij offerde zichzelf als een offer en op die manier zijn we opgenomen in het gezin van de Vader!

 

Gebed:

Heer Jezus, ik dank u dat u eer gaf aan uw Vader en hem gehoorzaamde en zijn plan volgde in uw leven. Dank u dat u ervoor koos om het leven voor mij te geven en mij van mijn zonden te verlossen. Dank u, liefdevolle Vader, voor de indrukwekkende uiting van liefde en genade die u zoveel kostte.  

Geef mij alstublieft meer begrip van mijn betekenis en waarde voor u, omdat ik de grote prijs ken die u betaalde om mij te verlossen en op te nemen. In Jezus' heilige naam bid ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 juli 2024 2 SamuŽl 7:29
28 juli 2024 MatthŽus 7:28-29
27 juli 2024 Johannes 7:27
26 juli 2024 Deuteronomium 7:26
25 juli 2024 Handelingen 7:25
24 juli 2024 Romeinen 7:24-25
23 juli 2024 EzechiŽl 7:23
 

Home