Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 28 juli 2024

 

MatthŽus 7:28-29

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het is geschied, als Jezus deze woorden geeindigd had, [dat] de scharen zich ontzetten over Zijn leer; Want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden." (Mt 7:28-29 STV)

"Toen Jezus deze woorden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van wat hij hun geleerd had. Want hij sprak met gezag, heel anders dan hun schriftgeleerden."

"En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geeindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden."

"Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden."

"Jezus zweeg. Ieder die Hem had gehoord, stond perplex. Want Hij sprak zo heel anders dan de godsdienstleraars. Hij wist waar Hij het over had en hoefde niet aan te halen wat anderen hadden gezegd."

 

Overdenking van vandaag:

In tegenstelling tot de leerkrachten van zijn tijd, hoefde Jezus zijn leer niet te onderbouwen met onduidelijke citaten van leerkrachten uit het verleden. Jezus, het Woord van God, sprak de woorden van God. Hij heeft gedaan en gezegd wat de Vader wou. Zijn leven en zijn woorden hadden een aaneenschakeling van echtheid en een besef van macht die zich uitstrekte door de eeuwen heen en ons wenkte naar zijn waarheid. Deze Jezus, onze Leraar en Heer, is anders. Zijn woorden zijn krachtig. Zijn leer zijn waar. Dus zijn wil moet onze passie zijn!

 

Gebed:

Heilige God, dank u voor spreken door uw profeten en uw geschriften. Maar, Vader, ik prijs u voor het uitspreken van uw grootste boodschap in Jezus. Als ik het karakter van zijn leven zie, word ik tot u getrokken. Als ik de echtheid van zijn woorden hoor, probeer ik nederig te gehoorzamen. Dank u voor het sturen van Jezus om mijn leraar, mijn gids, mijn Heer en mijn Heiland te zijn. Het is in zijn naam, Jezus, dat ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 juli 2024 Johannes 7:27
26 juli 2024 Deuteronomium 7:26
25 juli 2024 Handelingen 7:25
24 juli 2024 Romeinen 7:24-25
23 juli 2024 EzechiŽl 7:23
22 juli 2024 2 SamuŽl 7:22
21 juli 2024 Deuteronomium 7:21
 

Home