Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 21 januari 2024

 

Deuteronomium 1:21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ziet, de HEERE, uw God, heeft dat land gegeven voor uw aangezicht; trekt op, bezit het erfelijk, gelijk als de HEERE, uwer vaderen God, tot u gesproken heeft; vreest niet, en ontzet u niet." (De 1:21 STV)

"Hij stelt het je ter beschikking: trek verder en neem het in bezit. Dat is de opdracht van de Heer, je God, de God van je voorouders. Wees niet bang, laat je geen schrik aanjagen.'"

"Zie, de HERE, uw God, heeft het land tot uw beschikking gesteld, trek op, neem het in bezit, zoals de HERE, de God uwer vaderen, tot u gesproken heeft; vrees niet en wees niet verschrikt."

"Hij is het die u dat gebied schenkt. Welnu, trek verder en neem het in bezit, want zo heeft de HEER, de God van uw voorouders, het bepaald. Wees niet bang en laat u door niets ontmoedigen.'"

De HERE God heeft ons dit land gegeven. Vooruit, laten wij het in bezit nemen, zoals Hij ons heeft opgedragen. Wees niet bang! U mag zelfs niet twijfelen!'

 

Overdenking van vandaag:

Een woord van bemoediging is onmisbaar bij het begin van een nieuwe reis, vooral als de reis jouw leiderschap vraagt. Jozua is niet langer de tweede man. Hij is niet langer de reserve voor iedereen die voor Mozes is. Nu is het zijn beurt om te leiden. De mensen die hij leidt zijn alleen bekend met de leiderschap van de onvergelijkbare Mozes.  

Hoe zal hij leiden? Hij zal leiden vertrouwend op de beloften van God en zonder angst of ontmoediging! Hoe is dit mogelijk? Omdat de echte leider van Gods volk niet echt is veranderd! God is nog steeds God. Zijn woord is nog steeds waar. Zijn beloften zijn nog steeds betrouwbaar. Zijn macht is nog steeds almachtig.

 

Gebed:

O God, als ik grotere verantwoordelijkheden en uitdagingen krijg, herinner me aan uw beloften, neem mijn angsten weg, versterk mijn besluitvaardigheid en leid mij door uw wil. Laat de overwinningen waar ik aan deelneem altijd roem en eer aan u brengen. In de naam van de Heer Jezus Christus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 januari 2024 Romeinen 1:20
19 januari 2024 Efeziėrs 1:17-20
18 januari 2024 1 Petrus 1:18-19
17 januari 2024 Jesaja 1:17
16 januari 2024 Ruth 1:16
15 januari 2024 Titus 1:15
14 januari 2024 Efeziėrs 1:14
 

Home