Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 19 juli 2024

 

Deuteronomium 7:19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De grote verzoekingen, die uw ogen gezien hebben, en de tekenen, en de wonderen, en de sterke hand, en den uitgestrekten arm, door welken u de HEERE, uw God, heeft uitgevoerd; alzo zal de HEERE, uw God, doen aan alle volken, voor welker aangezicht gij vreest." (De 7:19 STV)

"Je hebt met eigen ogen gezien hoe hij Egypte zijn grote macht toonde. Hoe hij er tekenen en wonderen deed en hoe hij je er weghaalde door krachtig in te grijpen en hard tegen Egypte op te treden. Zo zal hij ook de volken behandelen voor wie jij bang bent."

"de grote beproevingen, die uw ogen gezien hebben, de tekenen en wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm, waarmede de HERE, uw God, u uitgeleid heeft; zo zal de HERE, uw God, doen aan alle volken, voor welke gij bevreesd zijt."

"Herinner u de grootse daden die u met eigen ogen hebt gezien, de tekenen en wonderen en uw bevrijding met sterke hand en opgeheven arm! Zo zal de HEER ook optreden tegen alle volken die u angst aanjagen."

"Herinner u het onheil, dat de HERE over hen bracht (uw ouders zagen het met eigen ogen): de tekenen, de wonderen, de kracht en de sterkte van de Almachtige God, die Hij gebruikte om u uit Egypte te bevrijden. Welnu, de HERE, uw God, zal diezelfde macht gebruiken tegen de volken voor wie u bang bent."

 

Overdenking van vandaag:

Zo vaak kijken we naar het eerdere werk van God en denken we dat we niet de weergave van zijn macht zien zoals onze voorgangers deden. Maar, net zoals God een nieuwe generatie van zijn volk herinnerde dat hij met hen zou gaan en hen zou ondersteunen zoals hij hun ouders had ondersteund, moeten we ook verwachten dat hij meer doet dan alles wat we kunnen vragen of zelfs voorstellen door zijn macht die in ons werkt! (zie EfeziŽrs 3:20)

 

Gebed:

Almachtige God die oneindig in staat is om te werken met macht en kracht, we vragen dat u uw vermogen gebruikt om de verlorenen bij Jezus te roepen in onze generatie. Gebruik ons om uw hulpmiddel te zijn en in onze tijd het geweldige werk van verlossing, verzoening en herstel te doen, zoals u gedaan heeft in het verleden. Vader, wij geloven in uw macht en uw verlangen om te redden. Handel alstublieft met macht voor de verlossing van onze generatie. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 juli 2024 DaniŽl 7:18
17 juli 2024 Openbaring 7:17
16 juli 2024 Lukas 7:16
15 juli 2024 Markus 7:15
14 juli 2024 2 Kronieken 7:14
13 juli 2024 MatthŽus 7:13-14
12 juli 2024 MatthŽus 7:12
 

Home