Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 26 juni 2024

 

DaniŽl 6:26-27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(6Ė27) Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniel; want Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe. (6Ė28) Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde; Die heeft Daniel uit het geweld der leeuwen verlost." (Da 6:26-27 STV)

"Ik beveel dat men in alle delen van mijn rijk een diep ontzag moet hebben voor de God van DaniŽl. Hij is de levende God, nu en altijd. Zijn rijk wordt nooit verwoest, aan zijn regering komt geen einde.

"Door mij wordt bevel gegeven, dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniel zal vrezen en beven; want Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid; zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde; Hij bevrijdt en redt, en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde, Hij die Daniel uit de macht der leeuwen heeft bevrijd."

"Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van DaniŽl. Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. (6:28) Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde; hij heeft DaniŽl uit de klauwen van de leeuwen gered.'"

"Toen schreef koning Darius aan alle onderdanen in zijn rijk: "Wij wensen u veel vrede en voorspoed! Hierbij bepaal ik dat men in alle delen van mijn koninkrijk diepe eerbied en ontzag moet hebben voor de God van DaniŽl. Want Hij is de levende God, Die eeuwig blijft. Wiens koninkrijk nooit wankelt en aan Wiens macht nooit een einde zal komen. Hij bevrijdt en redt Zijn volk en doet indrukwekkende wonderen in hemel en op aarde. Hij is de God, Die DaniŽl heeft verlost uit de macht van de leeuwen."

 

Overdenking van vandaag:

Als een buitenlandse koning in de dagen van het Oude Testament kan herkennen hoe groots en glorieus onze God is, kunnen zeker diegenen van ons die zijn genade door Jezus hebben ontvangen, zich verheugen in hem en hem lof geven!

 

Gebed:

Vader God, u bent glorieus en ontzagwekkend. Uw macht is juist, rechtvaardig en eeuwig. U houdt uw beloften en geeft uw zegeningen genereus. U alleen bent echt heilig, ontzagwekkend in uw glorie en macht. Ik prijs u en dank u in de naam van Jezus, mijn Heer. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 juni 2024 MatthŽus 6:25
24 juni 2024 EfeziŽrs 6:24
23 juni 2024 Romeinen 6:23
22 juni 2024 Genesis 6:22
21 juni 2024 2 SamuŽl 6:21
20 juni 2024 MatthŽus 6:20
19 juni 2024 1 KorinthiŽrs 6:19-20
 

Home