Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 17 juni 2024

 

Romeinen 6:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar Gode zij dank, dat gij [wel] dienstknechten der zonde waart, maar [dat] gij [nu] van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;" (Ro 6:17 STV)

"Maar God zij gedankt dat u geen slaven meer bent van de zonde; u onderwerpt u nu van harte aan die vorm van onderricht die u door overlevering hebt ontvangen."

"Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is;"

"Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd,"

"Vroeger was u een slaaf van de zonde. Maar God zij gedankt: Toen u hoorde wat er over Christus werd verteld, hebt u dat met een dankbaar hart aangenomen."

 

Overdenking van vandaag:

Paulus benadrukt in Romeinen 6 dat gehoorzaamheid aan de wil van God niet betekent dat wij gemanipuleerd worden of onder een stel willekeurige regels of formele wetten gestopt worden. Nee, gehoorzaamheid aan onze genade-gevulde God is bevrijding - bevrijding van de slavernij van zonde en de zekerheid van dood; bevrijding van de herinneringen van zonde en de gevolgen ervan, evenals Redding om de mensen te worden die we gemaakt zijn om te worden!

 

Gebed:

Hemelse Vader, mijn hoofd begrijpt dat gehoorzaam zijn aan uw wil een zegen is en geen beperking. Ik weet dat u mij uw waarheid gegeven heeft om mij te beschermen en te redden. Vergeef me dat ik soms twijfel en elders zoek voor de vreugde en plezier die alleen u verleent. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 juni 2024 Galaten 6:16
15 juni 2024 MatthŽus 6:15
14 juni 2024 Galaten 6:14
13 juni 2024 EfeziŽrs 6:13
12 juni 2024 EfeziŽrs 6:12
11 juni 2024 Romeinen 6:11
10 juni 2024 Galaten 6:10
 

Home