Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 16 januari 2024

 

Ruth 1:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God." (Ru 1:16 STV)

"Maar Ruth antwoordde: 'Dring niet langer aan, ik laat u beslist niet in de steek. Waar u ook heen gaat, ik ga met u mee. Waar u woont, wil ik ook wonen. Bij uw volk wil ik horen en uw God wil ik dienen."

"Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God;"

"Maar Ruth antwoordde: 'Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God."

"Maar Ruth antwoordde: "Vraag mij alstublieft niet u te verlaten. Ik wil altijd bij u blijven. Uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God."

 

Overdenking van vandaag:

Deze mooie verklaring van trouw maakt zijn weg naar duizenden huwelijken per jaar. Ongelooflijk, dit was oorspronkelijk niet een belofte van een bruid of bruidegom. In plaats daarvan was het de belofte van Ruth aan haar schoonmoeder - sommigen noemen haar een ex-schoonmoeder, aangezien de man van Ruth, Naomi's zoon overleden was, maar Ruth behandelt Naomi nooit als een "ex" van welke aard dan ook.  

God houdt van getrouwheid en schenkt zijn zegen en gunst als we trouw zijn aan anderen. In een tijdperk waarin mensen even gemakkelijk worden weggegooid als papieren borden en servetten, laten we niet vergeten dat trouw een kwaliteit is die God niet alleen liefheeft, maar dat het ook een kwaliteit is die hij voor ons definieert in Jezus. Dus laten we trouw aan vrienden, familie en aan andere volgelingen van Jezus als een cruciale belofte zien.

 

Gebed:

Almachtige en getrouwe God, dank u voor uw trouw aan uw beloften van verbond aan IsraŽl. Dank u voor het niet opgeven van uw mensen en uw beloften, ondanks de wispelturigheid en ontrouw van uw mensen. Zegen ons vandaag als we proberen om loyale en eerbare mensen te zijn, uw echte kinderen in een turbulente en verraderlijke wereld. Laat het licht van trouw dat gezien wordt in ons, anderen een teken geven om stabiliteit en hoop te vinden in uw genade en uw mensen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 januari 2024 Titus 1:15
14 januari 2024 EfeziŽrs 1:14
13 januari 2024 Kolossensen 1:13-14
12 januari 2024 Filemon 1:25
11 januari 2024 Markus 1:11
10 januari 2024 Spreuken 1:10
9 januari 2024 Kolossensen 1:9
 

Home