Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 14 juni 2024

 

Galaten 6:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld." (Ga 6:14 STV)

"Maar Ik -er is geen sprake van dat ik mij op iets anders beroem dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld gekruisigd ben."

"Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld."

"Maar ik–ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld."

"Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar hoog opgeven van onze Here Jezus Christus, Die aan het kruis gestorven is. Samen met Hem is de wereld voor mij dood en ben ik voor de wereld gestorven."

 

Overdenking van vandaag:

Heb jij een basis voor trots? Wat is jouw bron van deze trots? Paulus herinnert ons eraan dat onze ene, echte en duidelijke bron van trots is, is trots zijn op wat de Heer voor ons heeft gedaan aan het Kruis. Deze ene bron van trots heeft absoluut niets te maken met iets dat we hebben gedaan, bereikt of zelf volbracht hebben. Alle andere redenen om over op te scheppen zijn vluchtige glimpen op holle roem in vergelijking met de vreugde en zekerheid van het delen in Jezus' leven, dood en opstanding.

 

Gebed:

Vergeef me, O Abba Vader, voor de keren dat ik dacht dat ik belangrijk was vanwege een of andere vergankelijk prestatie. Dank u dat u mij een fundamentele bron van trots geeft in Jezus' liefde en genade getoond aan het Kruis. In Jezus' naam dank ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 juni 2024 Efeziėrs 6:13
12 juni 2024 Efeziėrs 6:12
11 juni 2024 Romeinen 6:11
10 juni 2024 Galaten 6:10
9 juni 2024 1 Timothėus 6:9
8 juni 2024 Genesis 6:8
7 juni 2024 Galaten 6:7
 

Home