Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 5 juni 2024

 

Romeinen 6:5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn [in] [de] [gelijkmaking] [Zijner] opstanding;" (Ro 6:5 STV)

"Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven zoals hij, zullen wij ook één met hem zijn door op te staan zoals hij."

"Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn [met hetgeen gelijk is] aan zijn opstanding;"

"Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding."

"Wij zijn dus één geworden met Hem, één in dood en leven."

 

Overdenking van vandaag:

Nu, hier is het goede nieuws: als we met Christus gestorven zijn, zijn we al gestorven in de enige dood die ertoe. Ons leven is verbonden met zijn leven en dus zullen wij in zijn glorie delen wanneer hij terugkeert (Kolossenzen 3:1-4).  

Zelfs de dood kan ons niet scheiden van zijn aanwezigheid in ons leven (Romeinen 8:35-39), omdat we de overwinning hebben gekregen op de dood door Christus Jezus, onze Heer (1 Korintiërs 15:55-57). We hoeven niet bang te zijn voor de tweede dood (Openbaring 2:11, 20:6), omdat we al van de dood overgegaan zijn naar het leven (Johannes 5:24).

 

Gebed:

Wie zal mij redden van dit lichaam van dood? De dank is aan God - door Jezus Christus onze Heer! In Jezus' naam. Amen. (Romeinen 7:24-25)

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

4 juni 2024 Efeziërs 6:4
3 juni 2024 Romeinen 6:3
2 juni 2024 Galaten 6:2
1 juni 2024 Matthëus 6:1
31 mei 2024 Lukas 5:31-32
30 mei 2024 Handelingen 5:30
29 mei 2024 Handelingen 5:29
 

Home