Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 31 mei 2024

 

Lukas 5:31-32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering." (Lu 5:31-32 STV)

"'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardige mensen tot een nieuw leven te roepen, maar zondaars.'"

"En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering."

"Maar Jezus antwoordde: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.'"

"Toen nam Jezus het woord: "Weet u wie een dokter nodig hebben? Zieke mensen, maar gezonde niet. Ik ben gekomen om een ommekeer te brengen in het leven van slechte mensen. Maar Ik besteed mijn tijd niet aan mensen die denken dat ze al goed genoeg zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus werd vaak bekritiseerd doordat hij zich bewust associeerde met mensen die verdacht waren in de ogen van de "religieuzen." Er was een reden voor zijn gedrag. Hij deed dit niet om populair, vreemd, bizar of hip te zijn. Jezus kwam voor de bevrijding van de afhankelijken, het vinden van de verlorenen, het herstellen van de gebroken mensen en het terugbrengen van de zondaren. Kan Jezus' lichamelijke aanwezigheid vandaag naar minder dan dat streven, en zich nog steeds zelf Jezus' kerk noemen?

 

Gebed:

Vergeef me, Vader, als ik kies voor veiligheid in mijn kennissenkring en ik potentieel lastige verwikkelingen in mijn relaties vermijd. Open mijn ogen om alle behoeftigen om me heen te zien. Gebruik mij alstublieft om hen naar uw genade te leiden en om hen te helpen familie met uw mensen te vinden. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 mei 2024 Handelingen 5:30
29 mei 2024 Handelingen 5:29
28 mei 2024 Matthëus 5:28
27 mei 2024 Lukas 5:27
26 mei 2024 Lukas 5:26
25 mei 2024 Johannes 5:25
24 mei 2024 Galaten 5:24
 

Home