Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 26 mei 2024

 

Lukas 5:26

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En ontzetting heeft [hen] allen bevangen, en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vreze, zeggende: Wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien." (Lu 5:26 STV)

"De mensen waren buiten zichzelf, ze prezen God en vol ontzag riepen ze: 'Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!'"

"En ontzetting beving allen en zij verheerlijkten God, en werden met vrees vervuld, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien."

"Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: 'Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!'"

"De omstanders wisten niet wat ze zagen. Ook zij prezen God en zeiden vol ontzag: "We hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus vergaf een man die lam was, daarna liet hij zien dat hij autoriteit had om te vergeven door hem te genezen. Zo spannend en belangrijk als deze genezing was, het belangrijkste was de reactie van degenen die getuige waren; zij prezen God uit een gevoel van sprakeloos ontzag. Zij erkenden dat Jezus gekomen was om te dienen als Gods uiterste aanwezigheid.  

Wanneer we begrijpen wie Jezus is en wat hij gedaan heeft voor ons en dat zal blijven doen voor ons, doen wij heden hetzelfde; wij geven onze lof met een gevoel van verwondering en ontzag.

 

Gebed:

Almachtige God en Vader in de hemel, ik verheerlijk uw naam en dank u voor uw genade die u zo rijkelijk op mij gegoten heeft door uw Zoon en mijn Heiland, Jezus, in wiens naam ik deze lof geef. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 mei 2024 Johannes 5:25
24 mei 2024 Galaten 5:24
23 mei 2024 1 Thessalonicensen 5:23
22 mei 2024 Galaten 5:22-23
21 mei 2024 2 Korinthiėrs 5:21
20 mei 2024 Jakobus 5:20
19 mei 2024 Markus 5:19
 

Home