Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 16 december 2027

 

HebrŽen 2:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen." (Heb 2:18 STV)

"Omdat hij zelf beproevingen heeft ondergaan, kan hij allen die beproefd worden, helpen."

"Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen."

"Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan."

"Omdat Hij Zelf geleden heeft en verzoeking heeft gekend, weet Hij wat het is om te lijden en verzocht te worden; daarom kan Hij ons zo goed helpen."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus werd verleid zoals wij verleid worden! Hij leed zoals wij! God in zijn genade heeft ervoor gezorgd dat we iemand in de hemel hebben die weet hoe het is om geconfronteerd te worden met lijden en dood. Deze kennis is niet alleen alwetende wijsheid.  

Jezus garandeert ook dat de kennis van de hemel menselijke ervaring bevat. Ben jij niet dankbaar dat Jezus lijden en dood kent en dat hij nu leeft om te bevrijden, te zegenen, en uiteindelijk ons stervelingen te helpen?

 

Gebed:

Liefdevolle en almachtige God, ik weet dat u me kent en weet wat het beste is voor mij. Maar Vader, ik heb zelfs meer vertrouwen in uw zorg en begrip omdat Jezus deelde in onze strijd met lijden en sterfte. Dank u, Jezus, dat u mijn zaak bepleit aan de rechterhand van de Vader. Ik vraag voor de voortdurende genade van de Vader in uw naam, Heer Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 december 2027 HebrŽen 2:17
14 december 2027 Psalm 69:30-32
13 december 2027 Deuteronomium 24:19
12 december 2027 Psalm 69:17-18
11 december 2027 Johannes 1:4-5
10 december 2027 2 KorinthiŽrs 6:14
9 december 2027 Johannes 3:20-21
 

Home