Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 14 december 2023

 

Psalm 69:30-32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(69–31) Ik zal Gods Naam prijzen met gezang, en Hem met dankzegging grootmaken. (69–32) En het zal den HEERE aangenamer zijn dan een os, [of] een gehoornde var, die [de] [klauwen] verdeelt. (69–33) De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden; en gij, die God zoekt, ulieder hart zal leven." (Ps 69:30-32 STV)

"Dan zal ik u eren en danken, uw grootheid bezingen.

"Ik zal de naam van God prijzen met een lied, Hem verheerlijken met een lofzang; dat zal de HERE meer behagen dan een rund, dan een stier met horens en hoeven. De ootmoedigen zullen het zien, zij zullen zich verheugen; gij, die God zoekt, uw hart leve op."

"De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren, dan stieren met hun horens en hoeven. (69:33) De nederigen zien het en verheugen zich, wie God zoeken, hun hart zal opleven."

"Ik zal een loflied zingen en de naam van God prijzen. Ik zal Hem groot maken door de liederen die ik tot Zijn eer zing. Dat zal de HERE meer vreugde geven dan een rund of een stier met horens en hoeven. Zij die zich dankbaar aan God onderwerpen, zullen het zien en zich erover verheugen. U, die God zoekt, zult er nieuwe moed uit putten."

 

Overdenking van vandaag:

Onze lof moeten niet alleen God blij maken, het moet ook vreugde en blijdschap brengen in de straten onder de armen! Waarom? Omdat lof ons uitnodigt om niet enkel God maar toe te juichen voor wat hij doet, maar ook om ons bij hem aan te sluiten. Gods vrijgevigheid die onze lof oproept, moet onze vrijgevigheid opwekken, die vervolgens anderen zegent en hen ertoe leidt God lof te brengen!

 

Gebed:

Heilige God, almachtige en majestueuze Koning, u verdient alle eer en lof. U heeft prachtige en machtige dingen gedaan. U heeft uw zegeningen op mij uitgegoten. U heeft uw belofte gehouden en mij de weg van het heil gegeven. Ondersteun en versterk mij alstublieft als ik mijzelf geef om anderen te zegenen, te dienen en aan te moedigen voor uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 december 2023 Deuteronomium 24:19
12 december 2023 Psalm 69:17-18
11 december 2023 Johannes 1:4-5
10 december 2023 2 Korinthiërs 6:14
9 december 2023 Johannes 3:20-21
8 december 2023 1 Petrus 2:9
7 december 2023 Psalm 112:4
 

Home