Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 22 mei 2024

 

Galaten 5:22-23

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet." (Ga 5:22-23 STV)

"Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen. Wie Christus"

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet."

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft."

"Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer de Heilige Geest leeft, wordt het menselijke karakter veranderd en kunnen geestelijke vruchten gezien worden. Deze groei wordt niet van de ene dag op de andere dag gevonden! Het is echter waarneembaar in de lange loop van het leven.  

Welke vrucht wordt gedragen door de Geest in jouw leven? Op welke plekken ben jij gegroeid? Op welke gebieden wil jij dat de Geest meer controle heeft? Waarom neem je niet een moment en geef je bewust deze plekken waarmee je strijd nu aan hem over, terwijl je bidt?

 

Gebed:

Almachtige en altijd aanwezig Vader, dank u voor het geven van positieve veranderingen in mijn leven als ik probeer om meer zoals Jezus te zijn. Breng alstublieft de vruchten die de Heilige Geest laat groeien in mijn leven tot volledige ontwikkeling. U weet heel goed dat ik nog steeds worstel met __ in mijn leven. Ik geef bewust dat deel van mijn leven over aan uw Geest zodat het verlost en geheiligd kan worden. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 mei 2024 2 Korinthiėrs 5:21
20 mei 2024 Jakobus 5:20
19 mei 2024 Markus 5:19
18 mei 2024 Lukas 5:18
17 mei 2024 2 Korinthiėrs 5:17
16 mei 2024 Matthėus 5:16
15 mei 2024 Efeziėrs 5:15
 

Home