Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 8 december 2027

 

1 Petrus 2:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;" (1Pe 2:9 STV)

"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht."

"Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk [Gode] ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:"

"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht."

"Maar zo bent u niet. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn; mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, Die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar Zijn heerlijk licht te komen."

 

Overdenking van vandaag:

Wij zijn gekozen met een doel. We zijn buiten de duisternis van de zonde gebracht en hebben het prachtige licht van de verlossing gekregen zodat we anderen kunnen helpen. We zijn gezegend om een zegen te zijn en hebben licht gekregen om te schijnen voor anderen. Maar bovenal zijn we geroepen om anderen te wijzen op het ene, ware, nooit onderbroken licht - de Almachtige God!

 

Gebed:

Meest heilige en liefdevolle Vader, dank u dat u mij uw licht gaf om de duisternis uit mijn hart weg te duwen. Wek in mij een diep en heilig ontzag op door een deel gemaakt te worden van uw bijzondere mensen - een priester, een deel van uw heilige natie, een kind dat tot u behoort. Uw genade om me te redden wordt verder getoond in uw wens om mij te gebruiken voor uw glorieuze doeleinden. Dank u voor uw redding. In naam van mijn Heiland, Jezus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 december 2027 Psalm 112:4
6 december 2027 Johannes 8:12
5 december 2027 EfeziŽrs 5:3
4 december 2027 MatthŽus 5:14
3 december 2027 Kolossensen 1:13
2 december 2027 Psalm 35:22-23
1 december 2027 DaniŽl 12:3
 

Home