Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 1 december 2027

 

DaniŽl 12:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk." (Da 12:3 STV)

"De wijze mensen stralen als het licht van de hemel. Zij die het volk gerechtigheid hebben geleerd, schitteren als de sterren, voor altijd."

"En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos."

"De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd."

"Wie verstandig zijn (het volk van God) zullen stralen als een strakblauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd."

 

Overdenking van vandaag:

God beloofde een schifting tussen de rechtvaardige en zondige mensen. Jezus herhaalde dezelfde zekerheid in zijn parabels. Voor Gods volk echter, zijn dit geen angstaanjagende waarschuwingen. Integendeel, dit zijn woorden van belofte. Zij die God verstandig geŽerd hebben en voor hem leefden, zullen voor iedereen schitterend schijnen. Degenen die anderen hebben geleid om rechtvaardig te leven zullen schitteren als sterren in de ogen van hun Vader!

 

Gebed:

Liefdevolle God, dank u dat u mij redde door uw genade en goedheid. Tegelijkertijd Vader, raak ik gefrustreerd als ik de goddelozen zie bloeien terwijl uw trouwe dienaren belasterd en bespot worden voor hun karakter. Ik ben dankbaar dat u ons zal beoordelen op basis van uw ongelofelijke genade! Terzelfder tijd, ben ik ook dankbaar dat u gerechtigheid zal brengen voor diegenen die van u houden en die ontbering, gevaar, en bespotting doorstaan vanwege hun geloof. Wees alstublieft met hen, waar ze ook mogen zijn, en geeft hun kracht om te volharden tot die dag komt. In Jezus' naam wil ik bidden. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 november 2027 Psalm 69:30
29 november 2027 Filippensen 2:14-15
28 november 2027 Filippensen 2:14-15
27 november 2027 Romeinen 15:4
26 november 2027 Psalm 34:18
25 november 2027 2 KorinthiŽrs 9:11
24 november 2027 1 SamuŽl 12:24
 

Home