Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 30 november 2027

 

Psalm 69:30

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(69–31) Ik zal Gods Naam prijzen met gezang, en Hem met dankzegging grootmaken." (Ps 69:30 STV)

"Ik zal u eren en danken, uw grootheid bezingen."

"Ik zal de naam van God prijzen met een lied, Hem verheerlijken met een lofzang;"

"De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen."

"Ik zal een loflied zingen en de naam van God prijzen. Ik zal Hem groot maken door de liederen die ik tot Zijn eer zing."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer was de laatste keer dat je prijs zong aan God niet tijdens een kerkdienst of devotionele samenkomst? Waarom open je niet de psalmen en vind je diverse verzen die jouw eigen lof en dank aan God reflecteren en geef ze een melodie - jouw eigen melodie! Het maakt God niet uit of je geestelijke gave muziek is of niet, hij luistert enkel naar je hart om vol vreugde te zijn als jij jouw lof en dankzegging met hem deelt.

 

Gebed:

O genadig Vader, gever van alle goede en perfecte geschenken, vergeef me dat mijn dankzegging en lof aan speciale dagen en bijzondere plaatsen minder wordt. Ik prijs u dat u uw menselijke kinderen vormt met de gave om goedheid te vieren, vreugdevol te zijn in uw schepping en om de capaciteit te hebben om te loven en dank te zeggen. Dank u dat u onze wereld zo vol van redenen maakt om dank te geven aan u, onze Abba Vader en Schepper. Terwijl u mij voortdurend vult met uw Geest, laat mijn hart overlopen met liederen van lof en dankzegging. In Jezus' heilige naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 november 2027 Filippensen 2:14-15
28 november 2027 Filippensen 2:14-15
27 november 2027 Romeinen 15:4
26 november 2027 Psalm 34:18
25 november 2027 2 Korinthiėrs 9:11
24 november 2027 1 Samuėl 12:24
23 november 2027 1 Thessalonicensen 5:16
 

Home