Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 27 november 2027

 

Romeinen 15:4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden." (Ro 15:4 STV)

"Want alles wat vroeger in de Schrift is opgeschreven, is geschreven om ons iets te leren. Dankzij de volharding en de bemoediging die wij eruit putten, zijn wij vol hoop."

"Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden."

"Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen."

"De Boeken zijn geschreven om ons te leren. Wij lezen daar hoe mensen, die God onder alles trouw bleven, steeds weer bemoedigd werden. En dat geeft ons nieuwe moed en goede hoop."

 

Overdenking van vandaag:

Als de bijbel een liefdesverhaal is, dan is het thema ervan hoop. Ongeacht hoe vreselijk de omstandigheden, ongeacht hoe groot de vijand, ongeacht hoe diep de zonde, ongeacht hoe verloren de mensen, ongeacht hoe leeg de kast, ongeacht hoe breed de rivier, ongeacht ... God geeft zijn mensen herhaaldelijk reden om te hopen op een betere toekomst. Toen bracht God de zekerheid van die toekomst in Jezus!

 

Gebed:

Eeuwige God, geef me alstublieft geduld en uithoudingsvermogen als ik uw bijbel onderzoek om uw waarheid te kennen en te begrijpen. Ik ben verbaasd over de ongelooflijke dingen die u gedaan heeft om uw volk te bevrijden en te zegenen in het Oude Testament. Ik ben helemaal verbaasd over wat u kon doen met Jezus' discipelen. Alstublieft, God, inspireer mijn hoop zo dat ik iets geweldigs uit uw hand zal verwachten en dat ik dan zal leven om het vervuld te zien. Laat dit, evenals alle andere dingen in mijn leven, tot uw eer en glorie zijn. In Jezus' machtige naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

26 november 2027 Psalm 34:18
25 november 2027 2 KorinthiŽrs 9:11
24 november 2027 1 SamuŽl 12:24
23 november 2027 1 Thessalonicensen 5:16
22 november 2027 Romeinen 16:27
21 november 2027 Psalm 90:14
20 november 2027 2 KorinthiŽrs 5:21
 

Home