Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 19 november 2027

 

Psalm 68:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(68–4) Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden; zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht, en van blijdschap vrolijk zijn." (Ps 68:3 STV)

"Maar zijn volk is opgetogen, het juicht God uitbundig toe."

"Maar de rechtvaardigen verheugen zich, zij juichen voor Gods aangezicht en zijn blijde met vreugdebetoon."

"Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde."

"Maar de gelovigen zijn blij als zij God zien en juichen voor Hem. Met veel vertoon van blijdschap laten zij dat blijken."

 

Overdenking van vandaag:

Laten we vandaag onze harten samenvoegen, tienduizenden van ons, en laten we tot God bidden om ons een vrolijk en gelukkig volk te maken dat rechtvaardig leeft voor zijn glorie. Voor degenen die in moeilijkheden zijn; laten we bidden tot onze machtige God om hen redenen te geven om te juichen. Voor degenen die overdadig zijn gezegend; laten we bidden dat hij onze ogen opent om de glorieuze rijkdom te zien die hij reeds in ons leven heeft gegoten.

 

Gebed:

Wonderbare Vader, Here God Almachtig, hartelijk dank voor uw genereuze zegeningen. O HERE, maak ons alstublieft een meer vrolijk en blij volk. Voor mijn christelijke broeders en zusters in tegenslag, ik bid voor jullie verlossing, overwinning en zegen. Voor degenen onder ons die rijkelijk gezegend zijn, bid ik dat ons hart meer waardeert en dankbaar is. Dank u dat u altijd mijn gebeden hoort. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 november 2027 Psalm 97:12
17 november 2027 2 Timothëus 1:12
16 november 2027 Filippensen 1:20
15 november 2027 Romeinen 15:1
14 november 2027 2 Thessalonicensen 1:3
13 november 2027 2 Timothëus 1:3
12 november 2027 Romeinen 8:37
 

Home