Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 17 november 2027

 

2 TimothŽus 1:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd; want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij [Hem] weggelegd, te bewaren tot dien dag." (2Ti 1:12 STV)

"Ik moet dit alles verdurenÖ. Maar ik schaam me er niet voor, want ik weet aan wie ik mij heb toevertrouwd, en ik ben er zeker van dat hij in staat is, wat hij bij mij in bewaring heeft gegeven, te behouden tot de grote dag aanbreekt."

"Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag."

"daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt."

"Daarom zit ik hier in de gevangenis en ik schaam mij er beslist niet voor, want ik weet op Wie ik vertrouw. Ik ben er zeker van dat Hij alles wat Hij mij heeft toevertrouwd, veilig zal bewaren tot de dag waarop Hij terugkomt."

 

Overdenking van vandaag:

Toen Paulus geconfronteerd werd met zeer moeilijke omstandigheden nabij het einde van zijn leven, brachten veel ervan hem bij de Heer die weggegaan was. Maar hij was ervan overtuigd dat de Heer hem niet zou verlaten! Hij had zijn leven aan Jezus als Heer gegeven. Deze Heer zou zorgen dat de investering die Paulus had gedaan niet verspild zou worden. Zijn leven, zijn toekomst en zijn eeuwige lot waren toevertrouwd aan de Heer.  

Hij was ervan overtuigd dat ze ook veilig waren in de Heer. Hij geloofde met elke vezel van zijn wezen dat op een speciale dag die alleen bekend is bij God, dat Jezus zal terugkeren en iedere knie zal buigen en dat Paulus' geloof in de Heer vreugdevol bezegeld zal worden.

 

Gebed:

Almachtige God, ik geloof, maar versterk alstublieft mijn geloof, zodat ongeacht wat ik moet doorstaan, mijn vertrouwen in u sterk blijft en dat mijn hoop levendig mag blijven. Ik vertrouw alles aan u toe dat ik ben en dat ik hoop te zijn, volledig gelovend dat u mij zal leiden door wat me te wachten staat en dat u me brengt in uw glorieuze aanwezigheid met grote vreugde. In Jezus' glorieuze naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 november 2027 Filippensen 1:20
15 november 2027 Romeinen 15:1
14 november 2027 2 Thessalonicensen 1:3
13 november 2027 2 TimothŽus 1:3
12 november 2027 Romeinen 8:37
11 november 2027 2 KorinthiŽrs 2:14
10 november 2027 Jesaja 44:3
 

Home