Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 19 mei 2024

 

Markus 5:19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Doch Jezus liet hem [dat] niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote [dingen] u de Heere gedaan heeft, en [hoe] Hij Zich uwer ontfermd heeft." (Mr 5:19 STV)

"Jezus weigerde. 'Ga naar huis, naar uw familie,' zei hij, 'en vertel alles wat de Heer voor u gedaan heeft, hoe goed hij voor u is geweest!'"

"Doch Hij stond het hem niet toe, maar Hij zeide tot hem: Ga naar uw huis tot de uwen en bericht hun al wat de Here in zijn ontferming u gedaan heeft."

"Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: 'Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.'"

"Ga naar huis," zei Hij, "naar uw familie en vrienden en vertel hun wat God voor u heeft gedaan, hoe goed Hij voor u is geweest."

 

Overdenking van vandaag:

Deze man heeft zijn leven terug gekregen, is verlost uit de macht van Satan en het graf. Hoe zal hij het gebruiken? Simpel. Hij zal zijn familie gaan vertellen wat de Heer voor hem heeft gedaan. Is dat niet wat we moeten doen met de ongelovigen in onze families?

 

Gebed:

Vader, zegen mij als ik probeer mijn geloof en uw heil te delen met degenen in mijn familie die Jezus nog niet als Heer opgezocht hebben en nog niet hun leven aan hem hebben gegeven. Help me om ze niet verder weg te duwen, maar help hen in plaats daarvan alle manieren te zien waarop u mijn leven gezegend heeft. In Jezus' naam wil ik bidden. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 mei 2024 Lukas 5:18
17 mei 2024 2 Korinthiėrs 5:17
16 mei 2024 Matthėus 5:16
15 mei 2024 Efeziėrs 5:15
14 mei 2024 Amos 5:14
13 mei 2024 1 Johannes 5:13
12 mei 2024 1 Thessalonicensen 5:12
 

Home