Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 6 november 2027

 

Jakobus 1:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben." (Jak 1:12 STV)

"Gelukkig te prijzen is de man die overeind blijft in de beproeving. Heeft hij de proef doorstaan, dan ontvangt hij het leven, de krans die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben."

"Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben."

"Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft."

"Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben: Het eeuwige leven."

 

Overdenking van vandaag:

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar het is moeilijk voor mij om onze behoefte om beproevingen te doorstaan te waarderen. In feite zijn beproevingen in het leven gewoon moeilijk te tolereren! Dit geldt vooral wanneer we er middenin zitten.  

Maar als gelovigen in Jezus, hebben wij een aantal belangrijke geestelijke redenen om te volharden tijdens tegenspoed. Eén van de beste redenen om vol te blijven houden wanneer dingen geestelijk moeilijk zijn, is Gods belofte om ons de kroon van leven te geven die niet van ons afgenomen kan worden.

 

Gebed:

Genadig God, dank u voor het beloven van de overwinningskroon van het leven aan mij. Ondersteun me om te volharden door de kracht van uw Heilige Geest. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 november 2027 Handelingen 15:35
4 november 2027 Deuteronomium 8:18
3 november 2027 Lukas 11:10
2 november 2027 1 Johannes 1:9
1 november 2027 Exodus 20:2-3
31 oktober 2027 2 Thessalonicensen 3:3
30 oktober 2027 Handelingen 14:21-22
 

Home