Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 1 november 2027

 

Exodus 20:2-3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." (Ex 20:2-3 STV)

"'Ik, de Heer, ben jullie God. Ik heb je uit Egypte gehaald, uit dat slavenoord. Houd er geen andere goden op na. Ik ben er immers."

"Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben."

"'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden."

"Ik ben de HERE, uw God, Die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. U mag geen andere goden aanbidden dan Mij."

 

Overdenking van vandaag:

De volgorde van gehoorzaamheid is altijd hetzelfde: God openbaart zich, God zegent ons en dan vraagt God ons om te reageren. Met andere woorden, God zegent ons eerst en dan vraagt hij ons te gehoorzamen.  

God is machtig en allerhoogst. Hij kon onze gehoorzaamheid eisen alleen omwille van wie hij is, maar hij doet dat niet. Hij heeft gekozen om zichzelf aan ons te onthullen door de geschriften, door karakter en door zijn daden van verlossing. Hij wil dat wij hem kennen en reageren op hem.  

Onze gehoorzaamheid kan moeilijk zijn. Onze oproep om te gehoorzamen kan soms moeilijk zijn voor ons om te begrijpen. Maar we weten dat het afkomstig is van een Vader die een enorme prijs betaald heeft voor de verlossing van ons en die al heeft bewezen heeft trouw te zijn.

 

Gebed:

Heilige en almachtige God, u verdient alle roem en eer. Ik realiseer me dat uw eisen dat ik heilig hoor te zijn, dat ik uw Woord hoor te gehoorzamen, en dat ik moet proberen uw wil te zoeken allemaal gebaseerd zijn op uw verlangen om mij lief te hebben en mij te zegenen. Ik wil u dienen met een onverdeeld hart. Ik wil dat mijn gehoorzaamheid u wordt gegeven als vreugdevol en open naar u zoals uw zegeningen met mij gedeeld zijn. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

31 oktober 2027 2 Thessalonicensen 3:3
30 oktober 2027 Handelingen 14:21-22
29 oktober 2027 Psalm 21:13
28 oktober 2027 1 Petrus 2:12
27 oktober 2027 1 Johannes 2:17
26 oktober 2027 Psalm 93:5
25 oktober 2027 1 Johannes 3:8
 

Home