Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 30 oktober 2027

 

Handelingen 14:21-22

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als zij derzelve stad het Evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystre, en Ikonium, en Antiochie; Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods." (Hnd 14:21-22 STV)

"In Derbe verkondigden ze het evangelie en maakten er veel leerlingen. Toen besloten ze via Lystra en Ikonium weer naar AntiochiŽ terug te keren. Ze wilden de leerlingen daar bemoedigen en hen aansporen trouw te blijven aan het geloof. Ook wilden ze hen zeggen dat wij door veel lijden heen moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan."

"En toen zij aan die stad het evangelie verkondigd en er verscheidene discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Ikonium en Antiochie, om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan."

"In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas het evangelie en ze maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar Ikonium en AntiochiŽ. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop 'dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan'."

"bracht daar het goede nieuws van Jezus Christus. Nadat ze in Derbe vele mensen voor de Here hadden gewonnen, gingen ze terug naar Lystra, Iconium en AntiochiŽ en bemoedigden de christenen daar. Zij spoorden hen aan in Jezus Christus te blijven geloven, ondanks de vervolgingen. "Want," zeiden zij, "voordat wij in het Koninkrijk van God komen, moeten wij nu eenmaal veel moeilijkheden doormaken."

 

Overdenking van vandaag:

Ken jij een nieuwe christen? Paulus en Barnabas herinneren ons dat het moeilijk is om een christen te worden: er zijn moeilijke tijden voor nieuwe christenen! Dus laten we ervoor zorgen dat we niet alleen het evangelie met hen delen. Laten we hen ook nabij staan, hen in gedachten houden, hen versterken en aanmoedigen.

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, wees alstublieft bij de nieuwe christenen in onze kerk. Gebruik mij om een bron van aanmoediging te zijn voor hen en kracht. Laat mijn leven altijd een positieve invloed hebben op hen en ook op andere nieuwe christenen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 oktober 2027 Psalm 21:13
28 oktober 2027 1 Petrus 2:12
27 oktober 2027 1 Johannes 2:17
26 oktober 2027 Psalm 93:5
25 oktober 2027 1 Johannes 3:8
24 oktober 2027 Jesaja 29:15
23 oktober 2027 Maleachi 3:7
 

Home