Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 13 januari 2024

 

Kolossensen 1:13-14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der zonden;" (Col 1:13-14 STV)

"Hij heeft ons onttrokken aan de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem weten wij onze bevrijding verzekerd en onze zonden vergeven."

"Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden."

"Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden."

"Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van Zijn Zoon, Die Hij liefheeft. Hij kocht onze vrijheid met Zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden."

 

Overdenking van vandaag:

Gered! Verlost! Vergeven! Dat zijn de drie begrippen in deze korte passage. Maar misschien is het belangrijkste van alles vertegenwoordigd door het zinsdeel, "Zoon die hij liefheeft." God heeft ons niet gered met een plan, of een boodschap of een schoon en verzorgd proces. In plaats daarvan nam hij wat hem het meest dierbaar was en offerde Jezus als onze verlossing. De prijs was enorm. De liefde die ermee gemoeid was, was overweldigend. Het resultaat is ons grootste geschenk.

 

Gebed:

Almachtige God en Liefhebbende Vader, noch mijn woorden, noch mijn daden kunnen ooit het geschenk terugbetalen dat u mij gegeven heeft in Jezus. Jezus, mijn waardering voor uw offer brengt mij tranen van vreugdevolle dankzegging. Voor alles wat u gedaan heeft, voor alles wat u mij gemaakt heeft en voor alles wat het u kostte, prijs ik u en geef ik mijn leven als een offer van lof. In uw naam, Heer Jezus, offer ik u mijn lof. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 januari 2024 Filemon 1:25
11 januari 2024 Markus 1:11
10 januari 2024 Spreuken 1:10
9 januari 2024 Kolossensen 1:9
8 januari 2024 Jozua 1:8
7 januari 2024 1 Johannes 1:7
6 januari 2024 1 Thessalonicensen 1:6
 

Home