Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 28 oktober 2023

 

1 Petrus 2:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in [u] zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking." (1Pe 2:12 STV)

"Leid te midden van de ongelovige volken een voorbeeldig leven. Ze mogen u dan al voor misdadigers uitmaken; als ze letten op uw goede daden, zullen ze reden hebben om God eer te bewijzen op de dag dat hij ons komt bezoeken."

"en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking."

"Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken."

"Laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken. Ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen op de dag dat Christus terugkomt."

 

Overdenking van vandaag:

Hoe overtuigen we hen die vijandig tegenover ons zijn van het Evangelie van Christus? Terwijl we ervaren verdedigers en uitleggers van de bijbel moeten zijn, is de manier waarop de meesten van ons anderen zullen overtuigen, de manier waarop we leven en de manier waarop we met hen omgaan. Ongeacht hoe veel kritiek en wat voor harde behandeling we mogen ontvangen, onze daden moeten als die van Christus blijven. Minder doen is anderen beroven van een kans om de levende Christus in actie te zien.

 

Gebed:

Heilig en rechtvaardig Vader,
vergeef me alstublieft dat ik me niet meer bewust ben van mijn invloed op anderen, vooral degenen die Christus niet kennen.
Vul me met uw Geest en versterk me zodat ik de kritiek en controle van anderen kan weerstaan, als ik die soms tegenkom. Help mijn leven om het leven van anderen te be´nvloeden, zodat zij de waarheid van wat ik geloof kunnen zien en de hoop waarin ik leef kunnen beleven.
In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 oktober 2023 1 Johannes 2:17
26 oktober 2023 Psalm 93:5
25 oktober 2023 1 Johannes 3:8
24 oktober 2023 Jesaja 29:15
23 oktober 2023 Maleachi 3:7
22 oktober 2023 Kolossensen 2:15
21 oktober 2023 Spreuken 20:1
 

Home