Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 26 oktober 2023

 

Psalm 93:5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen." (Ps 93:5 STV)

"Uw uitspraken blijven gelden; uw huis is een heilige tempel voor nu en altijd."

"Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, de heiligheid is uw huis tot sieraad o HERE, tot in lengte van dagen."

"Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen."

"Alles wat U zegt, is waar. Wij kunnen U vertrouwen. Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad. Dat blijft zo tot in eeuwigheid, HERE."

 

Overdenking van vandaag:

Zo veel van de materiėle dingen die we nastreven zijn tijdelijk. Hun bruikbaarheid is slechts een kwestie van maanden of hooguit een paar jaar. Zelfs onze levens en het leven van degenen die we liefhebben, zijn kort.  

Maar Gods aard, zijn duidelijke eigenschap ("Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig!"), en zijn eisen voor onze heiligheid zijn voor eeuwig. Dus als we bouwen aan ons leven, laten we bouwen op een zekere fundering - de wil van God en een belofte om te delen in zijn heiligheid.

 

Gebed:

Heilige God, ik dank u dat u mij heilig maakt en mijn zonde vergeeft door uw genade. Vul mij met uw Geest en laat de vruchten van de Geest in mijn leven groeien, zodat dit alles uw genade en uw karakter weerspiegelt. Geef me een honger om uw wil te kennen en te zoeken naar uw waarheid en een vermogen om het te begrijpen en toe te passen in mijn leven. Ik wil mijn leven bouwen met u als kern en doel. In Jezus' dierbare naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 oktober 2023 1 Johannes 3:8
24 oktober 2023 Jesaja 29:15
23 oktober 2023 Maleachi 3:7
22 oktober 2023 Kolossensen 2:15
21 oktober 2023 Spreuken 20:1
20 oktober 2023 1 Johannes 2:5-6
19 oktober 2023 Zacharia 7:9-10
 

Home