Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 25 oktober 2027

 

1 Johannes 3:8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou." (1Jo 3:8 STV)

"Wie zondigt, is een kind van de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. De Zoon van God is verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken."

"wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou."

"en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen."

"Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de aktiviteiten van de duivel een einde te maken."

 

Overdenking van vandaag:

Twee simpele waarheden: 1) De persoon die doorgaat een leven te leiden gevangen in zonde is van de duivel. 2) De Zoon van God kwam om alles te vernietigen waar de duivel voor staat. Dus, ik denk dat het probleem niet zo complex is als we het soms maken, wat mij bij een laatste gedachte brengt: Aan wiens kant gaan we staan in deze hemelse oorlog?

 

Gebed:

Almachtige en zegevierende Koning der Eeuwen, u bent de enige rechtmatige heerser van mijn hart. Ik beloof mijn trouw aan u. Help me alstublieft als ik probeer mijn worstelingen met zonde opzij te zetten en ondersteun mij om voor u te leven in onwrikbare eerlijkheid. In de naam van mijn Heer en Heiland, Jezus Christus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

24 oktober 2027 Jesaja 29:15
23 oktober 2027 Maleachi 3:7
22 oktober 2027 Kolossensen 2:15
21 oktober 2027 Spreuken 20:1
20 oktober 2027 1 Johannes 2:5-6
19 oktober 2027 Zacharia 7:9-10
18 oktober 2027 1 Timothëus 1:12
 

Home