Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 23 oktober 2027

 

Maleachi 3:7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard; keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE der heirscharen; maar gij zegt: Waarin zullen wij wederkeren?" (Mal 3:7 STV)

"Net als je voorouders hebben jullie mij de rug toegekeerd en je niet gehouden aan mijn geboden. Maar keer nu naar mij terug, dan zal ik weer naar je omkijken. Nu zeggen jullie wel: Waarom moeten we terugkeren?"

"Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de HERE der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren?"

"Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden, en ook jullie doen dat niet. Keer terug naar mij–zegt de HEER van de hemelse machten–,dan zal ik naar jullie terugkeren; en jullie zeggen: 'Hoezo moeten we terugkeren?'"

"Hoewel mijn geboden al eeuwen lang door u zijn overtreden, mag u toch nog bij Mij terugkomen," zegt de HERE van de hemelse legers. "Kom en Ik zal u vergeven. Maar u zegt: 'Wij hebben U in geen enkel opzicht ooit verlaten!'"

 

Overdenking van vandaag:

In tijden van afschuw en tegenslag, vragen mensen routinematig: "Waar is God in dit alles?" Toch verlaten we zo vaak God op de rand van ons leven en zoeken we alleen naar hem als we wanhopig zijn en geen andere opties hebben. Wanneer het goed gaat, zeggen we zelden: "Waar is God in dit alles? Waarom, omdat hij hier is, ons zegenend! Laten we hem loven voor zijn goedheid!"  

God pleit met ons om ons te keren tot hem en proberen hem te vinden, in goede en slechte tijden. Niet alleen zullen we hem vinden; hij zal zich tot ons keren en met ons lopen.

 

Gebed:

O God, vergeef ons alstublieft dat we op zoek waren naar onze eigen weg. Wij bekennen dat wij van uw weg afdwaalden. Zelfs terwijl de Bijbel zo gemakkelijk beschikbaar is voor ons, verspillen we vaak de mogelijkheid om u te horen spreken vanuit het Woord. Zelfs als we zo veel mogelijkheden hebben om u te loven en tot u te bidden, hoort u soms alleen van ons als we ons in onoverkomelijke problemen hebben gewerkt. Vader, ik moet bekennen dat ik mijn relatie met u heb laten verslonzen en dat ik uw aanwezigheid in mijn leven niet heb nagestreefd zo veel als ik kon. Wees met mij en uw gehele kerk wanneer wij u en uw aanwezigheid zoeken in ons dagelijks leven! In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 oktober 2027 Kolossensen 2:15
21 oktober 2027 Spreuken 20:1
20 oktober 2027 1 Johannes 2:5-6
19 oktober 2027 Zacharia 7:9-10
18 oktober 2027 1 Timothëus 1:12
17 oktober 2027 Markus 9:41
16 oktober 2027 Markus 9:23
 

Home