Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 22 oktober 2027

 

Kolossensen 2:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"[En] de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd." (Col 2:15 STV)

"Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten, hen in het openbaar te kijk gezet en over hen getriomfeerd aan het kruis."

"Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd."

"Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd."

"Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Kruisiging was zo afschuwelijk, zo onmenselijk en verachtelijk, dat het woord "kruisigen" niet passend werd geacht in nette spraak in de Griekse cultuur. Kruisiging was gereserveerd voor het uitschot van de samenleving die werd beschouwd als een bedreiging voor de regering.  

Jezus had deze afschuwelijke dood doorstaan. Maar wat Satan bedoeld had als vernedering van God, had Jezus veranderd in de vernedering van Satan en zijn boze engelen. Hij maakte een openbaar spektakel van hen. Hij draaide hun marteling van schaamte om in een altaar van glorie. Hij veranderde de bloederige woede van de hel in een offer van vergiffenis. Hij veranderde de macht van het kwaad om te doden en maakte het een plaats om te genezen.  

Hoewel we het onbeschrijfelijk offeren betreuren en ons schamen dat Jezus aan het kruis stierf voor ons, zijn wij ook blij dat het kwaad en zijn arsenaal van haat is gebroken. Hun schijnbare overwinning is omgekeerd in hun nederlaag. Wat bedoeld was als Gods grootste schande wordt zijn grootste genade, die ons bevrijdt van Satans greep.

 

Gebed:

Geen woorden, heilig en rechtvaardig Vader, kunnen ooit uiting geven aan mijn waardering voor uw plan, uw offer en uw heil. Geen lied van lof, geen open gedicht, geen liefdesbrief kan ooit de dank uitdrukken die ik heb, lieve Jezus, voor uw liefdevol en krachtig offer. Dank u dat u mij redt van zonde, dood en een leven zonder doel. Aan u, Vader, en aan u, Heer Jezus, geef ik mijn leven als mijn geschenk van dank en lof. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 oktober 2027 Spreuken 20:1
20 oktober 2027 1 Johannes 2:5-6
19 oktober 2027 Zacharia 7:9-10
18 oktober 2027 1 Timothëus 1:12
17 oktober 2027 Markus 9:41
16 oktober 2027 Markus 9:23
15 oktober 2027 Spreuken 18:24
 

Home