Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 19 oktober 2027

 

Zacharia 7:9-10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Alzo sprak de HEERE der heirscharen, zeggende: Richt een waarachtig gericht, en doet goedertierenheid en barmhartigheden, de een aan den ander; En verdrukt de weduwe noch den wees, den vreemdeling noch den ellendige; en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad." (Zac 7:9-10 STV)

" Onderdruk weduwen, wezen, vreemdelingen en armen niet. Wees er niet op uit een ander schade te berokkenen."

"zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?"

"'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.'"

"Dit zegt de HERE van de hemelse legers: 'Laat het bij de rechtspraak eerlijk toegaan, heb liefde voor elkaar en behandel elkaar welwillend. Maak een einde aan de onderdrukking van weduwen en wezen, buitenlanders en armen. En houd op elkaars ondergang te beramen."

 

Overdenking van vandaag:

Wil je een duidelijk, eenvoudig, simpel woord van de Heer vandaag? Dat is wat Zacharia ons geeft. Hij herinnert ons eraan dat God wil dat we eerlijk zijn, begripvol, zorgzaam, zonder vooroordeel en sympathiek voor mensen in nood, en elkaar het voordeel geven van de twijfel. Met andere woorden, hij wil dat wij elkaar behandelen zoals Christus met mensen omging. Waarom? Omdat we niet correct met God kunnen zijn en verkeerd met mensen!

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, vergeef me alstublieft voor de tijden dat ik verstrikt raakte in moeilijk te begrijpen verzen in de bijbel en dat ik uw duidelijke onderwijs over hoe te leven genegeerd heb. Geef me alstublieft deze week de kans om te leven zoals u mij bevolen heeft. In de toekomst, wanneer mijn hart verkilt of mijn antwoord aan anderen niet is wat het zou moeten zijn, gebruik dan uw Geest om deze passage bij mij in herinnering te brengen, zodat ik kan leven tot uw heerlijkheid. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 oktober 2027 1 TimothŽus 1:12
17 oktober 2027 Markus 9:41
16 oktober 2027 Markus 9:23
15 oktober 2027 Spreuken 18:24
14 oktober 2027 Romeinen 6:11
13 oktober 2027 Psalm 10:15
12 oktober 2027 EzechiŽl 38:23
 

Home