Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 18 oktober 2023

 

1 TimothŽus 1:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, [namelijk] Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, [mij] in de bediening gesteld hebbende;" (1Ti 1:12 STV)

"Ik breng dank aan Christus Jezus, onze Heer, die mij kracht heeft gegeven. Ik dank hem, dat hij vertrouwen in mij heeft gesteld door mij in dienst te nemen,"

"Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft,"

"Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen,"

"Wat ben ik dankbaar dat onze Here Jezus Christus mij heeft uitgekozen om ťťn van Zijn boodschappers te zijn en dat Hij mij de kracht geeft Hem trouw te blijven,"

 

Overdenking van vandaag:

Wij dienen door genade. We zijn gered en heilig gemaakt door Gods genade, ons gegeven in Jezus. Wij zijn heilig en onberispelijk verklaard voor God dankzij de genade van Jezus. Wij hebben een geschenk gekregen om te gebruiken in het dienen van de kerk dankzij de genade van Jezus. Wij hebben kracht gekregen van de Heilige Geest om te volharden tijdens moeilijke tijden dankzij de genade van God in Jezus.  

Dus, tot welk dienen we onszelf in staat achten, welke mogelijkheden we hebben om te dienen en een verschil te maken in het leven van mensen, en welke kracht we hebben in het vervullen van ons dienen: ze zijn allemaal gegeven aan ons. Het is niet iets om over op te scheppen. De kracht van de Heer wordt perfect gemaakt in zwakheid als wij onszelf aan hem geven om gebruikt te worden voor zijn glorie.

 

Gebed:

Verheerlijk uw naam, o God mijn Eeuwige Vader. Dank u voor Jezus die mij heeft verlost, getalenteerd, versterkt, geleid en mij gesteund heeft om u te dienen. Laat u verheerlijkt worden in alles wat ik zeg en doen. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 oktober 2023 Markus 9:41
16 oktober 2023 Markus 9:23
15 oktober 2023 Spreuken 18:24
14 oktober 2023 Romeinen 6:11
13 oktober 2023 Psalm 10:15
12 oktober 2023 EzechiŽl 38:23
11 oktober 2023 Psalm 96:9
 

Home