Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 17 oktober 2023

 

Markus 9:41

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want zo wie ulieden een beker water zal te drinken geven in Mijn Naam, omdat gij [discipelen] van Christus zijt, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen." (Mr 9:41 STV)

"Ik verzeker jullie: als iemand jullie een beker water geeft omdat je bij Christus hoort, hij zal er zeker voor beloond worden."

"Want wie u een beker water te drinken geeft, in de naam van Christus, omdat gij [discipelen] van Hem zijt, voorwaar, Ik zeg u, dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan."

"Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden."

"Wie jullie een beker water geeft, omdat jullie bij Mij horen, zal vast en zeker een beloning krijgen."

 

Overdenking van vandaag:

Dit eenvoudige en duidelijke bijbelvers snijdt op twee manieren: ten eerste, we zijn gezegend wanneer wij Gods kinderen zijn, zelfs als de zegen eenvoudig is. Ten tweede kunnen we blij zijn wanneer anderen de eenvoudigste dingen doen om ons te zegenen in Jezus' naam, want we krijgen de goedheid en genade van anderen en omdat God die goedheid zegent met zijn overweldigende genade.  

De basis - laten we leven om een zegen te zijn! Wanneer we dat doen, is God gezegend. Wij zijn gezegend. We zegenen anderen. Bovendien, wanneer anderen barmhartig naar ons toe zijn, heeft God ook beloofd hen te zegenen. God overgiet ons allemaal met zijn zegen. In Gods wonderbaarlijke economie: hoe meer wij elkaar zegenen, hoe meer zegeningen er zijn voor iedereen!

 

Gebed:

Genadige en liefhebbende Vader, gebruik mij deze week alstublieft om een zegen te zijn voor iedereen om me heen. Maar deze week, Vader, leid mij alstublieft in het leven van iemand die dringend uw genade nodig heeft. Geef me alstublieft intelligentie om ze te zien als u ze op mijn pad brengt. Geef me moed om de hand uit te strekken en hen te zegenen. Houd ze in mijn hart en help me als ik probeer een zegen voor hen te zijn voor lange tijd. In Jezus' naam vraag ik voor uw hulp en genade om deze mogelijkheid te gebruiken voor uw glorie. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 oktober 2023 Markus 9:23
15 oktober 2023 Spreuken 18:24
14 oktober 2023 Romeinen 6:11
13 oktober 2023 Psalm 10:15
12 oktober 2023 EzechiŽl 38:23
11 oktober 2023 Psalm 96:9
10 oktober 2023 HebrŽen 12:29
 

Home