Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 8 oktober 2027

 

Exodus 15:13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zachtkens door Uw sterkte tot de liefelijke woning Uwer heiligheid." (Ex 15:13 STV)

"U hebt uw volk bevrijd, hen geleid, trouw aan uw belofte; krachtig hebt u hen beschermd en gevoerd naar uw heilige woonplaats."

"Gij leiddet in uw goedertierenheid het volk dat Gij verlost hebt; Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige woonstede."

"U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor, sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning."

"In Uw liefdevolle goedheid leidde U het verloste volk met Uw kracht naar het heilige land."

 

Overdenking van vandaag:

Als een voorganger, heb ik het voorrecht om aanwezig te zijn bij vele van de meest belangrijke gebeurtenissen in het leven van mensen. Goed of slecht, om er te zijn op de kruispunten van het leven is een heilig vertrouwen. Op die momenten die het zwaarst zijn, sterven en dood, vullen verzen als deze mijn hart met kracht en ze herinneren me waarom ik een oproep beantwoordde om te dienen in wateren die ver boven mijn hoofd uit stijgen.  

Gods belofte is hier een geweldige herinnering aan het feit dat wat hij begon toen hij zijn volk verloste uit Egypte, hij ook zou voltooien door hen in het Beloofde Land te brengen. Nu kunnen we een meer krachtige belofte horen in deze woorden. We kunnen het nog meer geloofwaardig vinden om hem te vertrouwen. God deed wat hij zei voor IsraŽl. Aangezien hij dit voor hen deed, kunnen wij dan niet met vertrouwen zeggen: "Ik weet dat u ons zal leiden naar uw heilige woning?"

 

Gebed:

Liefdevolle Herder, u heeft me door een aantal zeer moeilijke tijden geleid en me er veilig doorheen gebracht. Maak alstublieft uw aanwezigheid bekend, nu ik probeer te leven voor u. Ik geloof echt dat u mij leidt naar uw heilige woning, maar soms moet ik bekennen dat de manier zoals het gaat moeilijk wordt en geloof zwaar wordt. Versterk mijn moed, Heer, net zoals u deed met de koppige Mozes en onbeproefde Jozua. Lieve Heer, gebruik me dan om anderen te helpen uw belofte te vinden en hun weg te vinden naar uw thuis. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 oktober 2027 Exodus 15:11
6 oktober 2027 Romeinen 5:1-2
5 oktober 2027 1 SamuŽl 12:15
4 oktober 2027 1 KorinthiŽrs 6:11
3 oktober 2027 Spreuken 19:15
2 oktober 2027 Psalm 5:11
1 oktober 2027 Kolossensen 1:13
 

Home