Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 5 oktober 2027

 

1 SamuŽl 12:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Doch zo gij naar de stem des HEEREN niet zult horen, maar den mond des HEEREN wederspannig zijn, zo zal de hand des HEEREN, tegen u zijn, als tegen uw vaders." (1Sa 12:15 STV)

"Want luistert u niet naar de Heer en verzet u zich tegen zijn bevelen, dan zal hij zich tegen u keren, net zoals tegen uw voorouders."

"Doch, indien gij naar de HERE niet luistert en tegen het bevel des HEREN weerspannig zijt, dan zal de hand des HEREN tegen u zijn zoals ook tegen uw vaderen."

"Maar als u de HEER niet gehoorzaamt en u tegen zijn bevelen verzet, zal hij zich tegen u keren zoals hij zich ook tegen uw voorouders heeft gekeerd."

"Maar als u toch in opstand komt tegen de geboden van de HERE en weigert naar Hem te luisteren, zal Zijn hand net zo zwaar op u drukken als op uw voorouders."

 

Overdenking van vandaag:

Dietrich Bonhoeffer zei meer dan 50 jaar geleden dat genade goedkoop was geworden. Ik vraag me af wat hij nu zou zeggen? Ik ben helemaal voor genade, maar ik ben ontzet over de prijs waarmee het gekomen is. Ik kan nooit begrijpen hoe we zo vaak kunnen beweren dat we het hebben ontvangen en dat we nog geen gelijkenis dragen in karakter met degene die het gaf.  

Gods Woord door Samuel is hard. Toch is het een die we volgens mij moeten opnemen in ons triomfantelijk lied van genade. Ware genade verandert ons. Het zal ons genadig maken en meer als de Genade-gever zelf. Als dat niet zo is, dan is wat wij genade noemen weerloos, machteloos en vals. Paulus noemde dit een vorm van religie die Gods ware macht in ons ontkende (2 Timoteus 3:5).  

Laten we gehoorzaamheid terugbrengen naar het pantheon van deugden en het redden van de zolder van ons religieuze verleden.

 

Gebed:

Vader, ik weet dat u teleurgesteld bent in mijn zonde en toch stroomt uw genade en bedekt het. Maar Vader, ik wil NOOIT uitgaan van die genade. U en ik weten de diepste worstelingen van mijn karakter en de dingen die ik alleen maar "een beetje" wil opgeven. Laat alstublieft uw perfectie in mij werken door de Heilige Geest, die mij vormt om meer en meer te worden zoals mijn Heiland Jezus, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

4 oktober 2027 1 KorinthiŽrs 6:11
3 oktober 2027 Spreuken 19:15
2 oktober 2027 Psalm 5:11
1 oktober 2027 Kolossensen 1:13
30 september 2027 1 Petrus 1:8-9
29 september 2027 1 Kronieken 16:10
28 september 2027 1 Petrus 3:18
 

Home