Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 6 oktober 2027

 

Romeinen 5:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods." (Ro 5:1-2 STV)

"Nu wij door God zijn gerechtvaardigd om dit geloof, leven wij met hem in vrede dankzij onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem staat de deur naar Gods genade voor ons open. Door die genade staan wij sterk, en wij beroemen ons erop dat wij vast verwachten te delen in de glorie van God."

"Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods."

"Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig."

"Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden. Wij hebben nu vrede met God dank zij onze Here Jezus Christus. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle grootse dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen."

 

Overdenking van vandaag:

Vrede is meer dan de veranderlijke, vluchtige, grillige wens van mensen die alleen maar willen dat iedereen goed met elkaar omgaat en dat dingen rustig verlopen. De vrede die de apostel Paulus hier beschrijft, vrede met God, gaat veel dieper dan alleen maar een verlangen naar rust en een ontbreken van conflict.  

Jezus, door zijn offerende gehoorzaamheid aan God, heeft vrede met God reŽel voor ons gemaakt. Ja, God heeft het gegeven door genade. Ja, God is degene die het verzekert door die genade. Maar, omdat deze vrede gebonden is aan hem en zijn karakter, kunnen we blij zijn en voelen dat we gevangen zijn in de glorie van onze roemrijke God.

 

Gebed:

O grote Majesteit, ik prijs u voor het geschenk van uw genade in Jezus. Geef me zekerheid en vertrouwen, zodat ik veilig en moedig mag zijn om te leven voor u, met een leven vol van hoop en vreugde. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 oktober 2027 1 SamuŽl 12:15
4 oktober 2027 1 KorinthiŽrs 6:11
3 oktober 2027 Spreuken 19:15
2 oktober 2027 Psalm 5:11
1 oktober 2027 Kolossensen 1:13
30 september 2027 1 Petrus 1:8-9
29 september 2027 1 Kronieken 16:10
 

Home