Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 11 oktober 2027

 

Psalm 96:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde." (Ps 96:9 STV)

"Buig u diep als de heilige Heer verschijnt; laten alle mensen voor hem beven."

"Buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde."

"Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie, huiver, heel de aarde, als hij verschijnt."

"Doe uw mooiste kleren aan en buig u voor de HERE neer. Laat de hele aarde beven als Hij komt."

 

Overdenking van vandaag:

Waardeer je niet echt de zin "de schoonheid van zijn heiligheid" en verlang je er niet naar deze pracht te aanschouwen? Het roept herinneringen op van Jesaja's ontmoeting met God in Jesaja 6 of Johannes' visie van Jezus in Openbaring 1.  

Gods wezen - bekend in het Oude Testament als zijn roem en zijn heiligheid - kan alleen beschreven worden als schitterend! Ons enig passend antwoord is ons aan te sluiten bij de engelen van Jesaja 6 en de vierentwintig oudsten rond de troon in Openbaring en God te aanbidden en te roepen, "Heilig, heilig, heilig is de Here God Almachtig. De hele aarde is vol van zijn glorie ".

 

Gebed:

U bent heilig, majestueuze God, meer dan mijn ogen kunnen begrijpen of mijn verbeelding kan dromen. Ik aanbid en prijs u voor uw glorie, macht, genade en barmhartigheid. Ik verlang naar de dag dat ik uw pracht echt kan zien en kan toetreden tot de engelen van de hemel en de vierentwintig oudsten in oneindige aanbidding en lof. Door Jezus geef ik deze lof en mijn leven. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

10 oktober 2027 HebrŽen 12:29
9 oktober 2027 Psalm 91:4
8 oktober 2027 Exodus 15:13
7 oktober 2027 Exodus 15:11
6 oktober 2027 Romeinen 5:1-2
5 oktober 2027 1 SamuŽl 12:15
4 oktober 2027 1 KorinthiŽrs 6:11
 

Home