Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 27 september 2027

 

Zacharia 8:21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de inwoners der ene [stad] zullen gaan tot [de] [inwoners] der andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te smeken het aangezicht des HEEREN, en om den HEERE der heirscharen te zoeken; ik zal ook henengaan." (Zac 8:21 STV)

"Inwoners van de ene stad zullen tegen die van een andere zeggen: Ga met ons mee! Wij gaan naar Jeruzalem om de almachtige Heer gunstig te stemmen en hem te vereren."

"en de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere, en zeggen: Laten wij toch heengaan om de gunst des HEREN af te smeken en om de HERE der heerscharen te zoeken; ook ik wil gaan."

"De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: "Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken.""

"Ja, talloze volken, waaronder ook machtige naties, zullen naar de HERE van de hemelse legers in Jeruzalem komen om te vragen om Zijn zegen en hulp."

 

Overdenking van vandaag:

Deze Messiaanse boodschap uit Zacharia kijkt uit naar de dag van verlossing van de Here. Vele verschillende volkeren, van over de hele wereld, zullen komen op zoek naar de grote genade van God. Gods mensen zullen één belangrijke zinsnede op hun hart hebben: "Laten we zoeken naar de aanwezigheid van God. Ik ga, waarom doe je niet met me mee?"  

Als gelovigen weten we dat Jezus gekomen is, overleden is en is opgestaan uit de dood. We weten dat Jezus terugkeert met redding voor allen die hem echt kennen en volgen. Laten we anderen vragen om samen met ons mee te gaan naar het grote feest van genade en verlossing bij zijn terugkeer!

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, ik zoek uw aanwezigheid in mijn dagelijkse leven. Zonder uw leiding, liefde, heiligheid en waarheid, zou ik verloren en verward zijn. Wetende dat mijn bestemming bij u is, kijk ik uit om oog in oog met u te zijn als uw kind. Leid mij alstublieft naar degenen die u niet kennen, maar die op zoek zijn naar u. Geef me ogen om hen te zien, oren om hun te horen roepen en wijsheid om te weten hoe ik uw genade moet delen. Gebruik me om hen voor te bereiden u te ontmoeten op de grote Dag van Verlossing die komt met uw zoon. In de naam van Christus Jezus, mijn Heer. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

26 september 2027 Nehemia 9:6
25 september 2027 2 Petrus 1:21
24 september 2027 Spreuken 26:20
23 september 2027 Psalm 79:9
22 september 2027 Matthëus 13:22
21 september 2027 Klaagliederen 5:21
20 september 2027 Handelingen 17:27
 

Home