Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 26 september 2027

 

Nehemia 9:6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeen en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en het heir der hemelen aanbidt U." (Ne 9:6 STV)

"Alleen u bent de Heer, u hebt de hemel gemaakt, het heelal met zijn sterren, de aarde met haar bewoners, de zeeŽn met hun vissen, u geeft alles en allen het leven. Alle leden van het hemelse hof buigen zich voor u in aanbidding neer."

"Gij toch zijt alleen de HERE, Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeen en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder."

"U alleen bent de HEER, u hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, de aarde en de zeeŽn met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor u buigen de hemelse machten."

"Toen bad Ezra: "U alleen bent God. U hebt de hemel, de aarde en de zeeŽn gemaakt met alles wat er in en op leeft. U bent Degene, Die aan alles leven schenkt en alle engelen in de hemel aanbidden U."

 

Overdenking van vandaag:

Onze lof is vrij irrelevant voor iedereen en alles. Maar voor ons, diegenen het dichtst bij ons en voor God is het wonderbaarlijk. Wat is onze kleine stem en ons lied van lof, in een wereld zo gigantisch, zo veel groter dan Nehemia had kunnen denken? De miljarden sterren en ontelbare wezens van de immense zeeŽn roepen allemaal dat onze Schepper HEER is.  

God zal de aanbidding van de engelen en alle hemelse wezens krijgen. Wat maakt het uit als wij hem prijzen? Voor het heelal, botweg gezegd, maakt het niet uit. Maar het maakt wel uit voor ons! Het maakt zelfs nog meer uit voor de Here, die verlangt om onze Vader te zijn en ons in een in relatie met hem wil brengen.

 

Gebed:

Heilige en verbazingwekkende God, u alleen bent Heer - Heer van de hele schepping en Heer van mijn leven. U wordt geprezen door alles wat u heeft gemaakt. Uw werken tonen en verklaren uw creatieve genie en uw liefdevolle vriendelijkheid. Vader, ik wil mijn lof uit mijn hart toevoegen aan het koor van de schepping, de stemmen van de engelen, en de lof van de velen die eerder zijn gekomen dan ik. U bent het echt waard om geprezen te worden. Ik bied u graag mijn woorden, mijn liederen, mijn hart en mijn leven. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 september 2027 2 Petrus 1:21
24 september 2027 Spreuken 26:20
23 september 2027 Psalm 79:9
22 september 2027 MatthŽus 13:22
21 september 2027 Klaagliederen 5:21
20 september 2027 Handelingen 17:27
19 september 2027 EfeziŽrs 4:29
 

Home