Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 22 september 2027

 

Matthėus 13:22

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar." (Mt 13:22 STV)

"Het zaad dat tussen de distels terechtkwam, is iemand die de boodschap hoort, maar zo in beslag genomen wordt door de zorgen van het dagelijks leven en de valse schittering van de rijkdom, dat de boodschap verstikt wordt en geen vrucht draagt."

"De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar."

"Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft."

"Dan zijn er mensen die het goede nieuws horen, maar het laten verstikken door de zorgen van het leven en het verlangen naar geld. Eigenlijk doen ze niets met het goede nieuws dat ze hebben gehoord. Dit soort mensen lijkt op de grond die vol distels staat."

 

Overdenking van vandaag:

Allerlei dingen kunnen ons afleiden van zaken van het Koninkrijk. De slijtage van het dagelijks leven kan het moeilijk maken om onze geestelijke focus te handhaven. Maar in een welvarende maatschappij, ons verlangen naar rijkdom, ons streven naar materiėle dingen en ons egoļsme met rijkdom kan ons verwikkelen in zorgen. Zorgen kunnen ons geloof verstikken.  

Uiteindelijk wordt de vruchtbaarheid van het evangelie gesmoord en verliezen we onze geestelijke vitaliteit. Onze grootste rijkdom is te vinden in Jezus. Als hij onze onbetaalbare schat is en het Koninkrijk onze hoogste prioriteit heeft, dan kunnen we omgaan met de andere dingen die we tegenkomen.

 

Gebed:

Genadig Vader, help mij alstublieft getrouw gebruik te maken van de zegeningen die u rijkelijk op mij uitgegoten heeft. Laat me alstublieft niet bedrogen of bezeten worden door de dingen die ik bezit, ook wil ik niet begeren naar dat wat ik niet heb. Geef me een onverdeeld hart over de zaken van uw Koninkrijk. Breng alstublieft in mij de vruchtbaarheid tot leven van een hart vol van uw genade. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 september 2027 Klaagliederen 5:21
20 september 2027 Handelingen 17:27
19 september 2027 Efeziėrs 4:29
18 september 2027 Amos 5:4-5
17 september 2027 1 Kronieken 16:11
16 september 2027 Johannes 5:30
15 september 2027 Leviticus 19:32
 

Home