Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 14 mei 2024

 

Amos 5:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt." (Am 5:14 STV)

"Zoek het goede en niet het kwade, dan zullen jullie in leven blijven; dan pas zal de Heer, de almachtige God, jullie die hulp verlenen waarvan jullie de mond vol hebben."

"Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt."

"Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen."

"Wees goed, houd u verre van het kwaad, dÓn zult u leven! Dan zal de HERE, de God van de hemelse legers, een echte helper blijken, zoals u van Hem verwacht."

 

Overdenking van vandaag:

Veel ongeoorloofde en slechte groepen hebben beweerd dat God aan hun kant staat. Verschrikkelijke dingen zijn gedaan onder de vermomming van een "christelijk" beweging. Jezus, echter, vertelde ons dat we de mensen konden herkennen door hun vruchten.  

Degenen die streven naar het goede en het kwaad verafschuwen en degenen die rechtvaardigheid en barmhartigheid als gewoonte hebben, zijn degenen die God met hen hebben. Laten we ervoor zorgen dat onze bewering van Gods aanwezigheid gecompenseerd wordt door de aanwezigheid van Gods karakter in ons leven!

 

Gebed:

Almachtige God en liefdevolle Vader, dank u voor uw aanwezigheid in mijn leven. Vergeef me als ik zonde en ego´sme u weg laat dringen en verwijt breng aan uw naam. Ondersteun mij met uw Heilige Geest om te leven als uw heilig kind terwijl ik uw rechtvaardige karakter aan de wereld laat zien. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 mei 2024 1 Johannes 5:13
12 mei 2024 1 Thessalonicensen 5:12
11 mei 2024 Psalm 5:11
10 mei 2024 Prediker 5:10
9 mei 2024 1 Thessalonicensen 5:9-10
8 mei 2024 Romeinen 5:8
7 mei 2024 1 Petrus 5:7
 

Home