Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 10 september 2027

 

HebrŽen 12:2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter [hand] des troons van God." (Heb 12:2 STV)

"Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt. Om de vreugde die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis op zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God."

"Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods."

"Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God."

"Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God."

 

Overdenking van vandaag:

Wie is jouw held? Het is geen vraag voor de zondagsschool, maar wie is de persoon die jij het meest actief bewondert?! Het is moeilijk 'onze ogen op Jezus te richten', want hij is niet hier waar we hem kunnen zien zoals andere helden. Maar hij was de ultieme avonturier en wegbereider. Hij werd geconfronteerd met de gruwelijke straf en de schande van het kruis, om onze zonden weg te nemen!  

Hij deed het zodat we een held kunnen hebben die niet vernietigd of besmet kon worden door dood en zonde. Hij deed het zo dat als we zijn voetsporen volgen, we overtuigd kunnen worden dat het pad dat hij maakte niet alleen voor hem was, maar ook voor ons!

 

Gebed:

Heilige God, vergeef me als ik dat achterna ga wat niet goed is en laat mijn aandacht op Jezus gericht zijn als mijn ultieme held. Ik wil hem eren en dienen, dat zijn leven tot leven komt in mij, zodat anderen kunnen weten van de zekerheid die je krijgt wanneer Jezus je Heer is. Woorden kunnen niet mijn dank uitspreken aan mijn Heer voor zijn offer en de vreselijke prijs die hij betaalde voor mijn zonden. Geen woorden kunnen mijn jubelstemming uitdrukken bij zijn baanbrekende overwinning die garandeert dat ik op een dag voor altijd bij u zal zijn! Het is in zijn naam, Jezus Christus, dat ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 september 2027 HebrŽen 11:6
8 september 2027 Leviticus 19:31
7 september 2027 1 KorinthiŽrs 10:24
6 september 2027 1 Thessalonicensen 4:11-12
5 september 2027 Job 8:9
4 september 2027 Psalm 90:12
3 september 2027 Nehemia 9:5
 

Home