Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 30 augustus 2027

 

1 TimothŽus 6:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch [hun] hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten;" (1Ti 6:17 STV)

"Hen die rijk zijn in deze wereld, moet je op het hart drukken, niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet te stellen op zoiets onzekers als rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk te genieten geeft."

"Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft,"

"Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten."

"Zeg tegen de rijken dat zij niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun geld, dat slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, Die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeg hun dat zij hun geld moeten gebruiken om er goed mee te doen."

 

Overdenking van vandaag:

Het is erg gemakkelijk om veiligheid proberen te bouwen rond geld, nietwaar? Maar wereldrampen, economische instortingen, embargo's en natuurrampen kunnen de basis wegvegen van onze veiligheid als het zit in aardse rijkdom of fysieke dingen. Maar als onze hoop in God is, horen we de genade van zijn zegeningen te delen in de wereld om ons heen en de zekerheid dat wat het belangrijkste is in ons leven niet van ons verwijderd kan worden.

 

Gebed:

Trouwe en liefdevolle God, ik ben zo dankbaar dat u degene bent in wie ik mijn identiteit, waarden, hoop, veiligheid en toekomst kan vinden. U heeft mij gezegend op zoveel manieren, maar help me alstublieft wanneer ik bezig ben om mijn vertrouwen in u te stellen en niet in aardse rijkdom of bezittingen. Aan u behoort alle roem en lof, nu en altijd. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 augustus 2027 MatthŽus 6:25
28 augustus 2027 Filippensen 4:12
27 augustus 2027 Markus 10:25
26 augustus 2027 Spreuken 25:13
25 augustus 2027 Johannes 6:68
24 augustus 2027 Johannes 6:66
23 augustus 2027 Markus 9:30-31
 

Home