Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 25 augustus 2027

 

Johannes 6:68

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens." (Joh 6:68 STV)

"'Heer, naar wie zouden we moeten gaan?' antwoordde Simon Petrus. 'U spreekt woorden die eeuwig leven geven,"

"Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven;"

"Simon Petrus gaf antwoord: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven,"

"Simon Petrus antwoordde: "Naar wie moeten wij toegaan, Here? U bent de enige Die ons over het eeuwige leven kan vertellen."

 

Overdenking van vandaag:

Toen Jezus zijn leerlingen vroeg of ze net zoals alle anderen hem zouden verlaten is de reactie van Petrus krachtig en machtig. Hij wist waar waarheid ontstaat! Hij had de stem op de berg horen zeggen: "Dit is mijn zoon, die ik liefheb; luister naar hem!" Hij had gezien dat de woorden van Jezus realiteit veranderden en belemmeringen tegen Gods liefde en waarheid vernietigden. Sterker nog, hij wist dat er niemand anders was die de woorden van het eeuwige leven had! Dus naar wie luister jij?

 

Gebed:

Almachtige God, ik dank u voor Jezus zo toegankelijk voor mij maakt. Jezus helpt me de volle omvang van uw liefde te zien. Jezus helpt me uw boodschap meer volledig te begrijpen over uw wil om mij te redden en van uzelf te maken. Ik wil altijd naar Jezus gaan voor waarheid, genade, verkwikking en hoop. Ik wil geen ander als Heer hebben behalve mijn gekruisigde Heiland, Jezus. Vandaag, Vader, toon mij zachtjes die gebieden waarin ik mij nog niet volledig overgeef aan de heerschappij van uw zoon in mijn leven. In de dierbare naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

24 augustus 2027 Johannes 6:66
23 augustus 2027 Markus 9:30-31
22 augustus 2027 Jeremia 31:25
21 augustus 2027 Matthëus 11:28
20 augustus 2027 Matthëus 6:14
19 augustus 2027 Handelingen 3:19
18 augustus 2027 Johannes 4:24
 

Home