Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 23 augustus 2027

 

Markus 9:30-31

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En van daar weggaande, reisden zij door Galilea; en Hij wilde niet, dat het iemand wist. Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage wederopstaan." (Mr 9:30-31 STV)

"Zij gingen vandaar verder en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want hij gaf zijn leerlingen onderricht. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd, hij valt in handen van mensen die hem zullen doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.'"

"En zij gingen vandaar weg en reisden door Galilea. En Hij wilde niet, dat iemand het te weten kwam. Want Hij onderwees zijn discipelen en zeide tot hen: De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der mensen en zij zullen Hem ter dood brengen en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan."

"Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.'"

"Vandaar reisden zij Galilea door langs allerlei binnenwegen om onopgemerkt te blijven. Jezus wilde met Zijn discipelen alleen zijn om hun bepaalde dingen uit te leggen. "Ik zal verraden worden en in handen van de mensen vallen," zei Hij. "Zij zullen Mij vermoorden, maar na drie dagen zal Ik uit de dood terugkomen."

 

Overdenking van vandaag:

We proberen vaak grote groepen aan te trekken om naar onze kerken, kruistochten en bijeenkomsten te komen. Jezus diende ook grote groepen. Maar zijn sterkste leer over discipelschap vindt plaats weg van de menigte, wanneer hij alleen met zijn discipelen is.  

Wat de groepen kunnen accepteren is niet genoeg om volwassen discipelen op te roepen naar dat volgende niveau in hun wandeling met de Heiland. Dus Jezus trok zich terug voor intensief onderwijs met een kleine groep van toegewijde discipelen zodat hij hen kan rijpen en klaarmaken voor toekomstige uitdagingen.

 

Gebed:

Heilige God, zegen alstublieft de mensen in mijn bijbelstudiegroep en allen overal die proberen u te volgen, ongeacht de prijs. Leid me alstublieft naar een kleine groep gelovigen met wie ik mijn leven kan delen en door wie u mij uit wil dagen om te groeien in mijn overgave aan het Heerschap van Christus. In Jezus' naam bid ik tot de Heer. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 augustus 2027 Jeremia 31:25
21 augustus 2027 MatthŽus 11:28
20 augustus 2027 MatthŽus 6:14
19 augustus 2027 Handelingen 3:19
18 augustus 2027 Johannes 4:24
17 augustus 2027 MatthŽus 6:1
16 augustus 2027 MatthŽus 9:13
 

Home