Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 19 augustus 2027

 

Handelingen 3:19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren," (Hnd 3:19 STV)

"Begin dus een nieuw leven en keer terug naar God, dan zullen uw zonden u worden kwijtgescholden."

"Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,"

"Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden."

"Heb er dus berouw over en bekeer u tot God; dan zal Hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft."

 

Overdenking van vandaag:

Ik weet niet zeker wat we vrezen over berouw (ons hart en het leven naar God keren). God zal niet alleen ons ontvangen, hij zal ons ook verlossen en ons opnieuw vormen.  

Maar het is zo vaak moeilijk voor ons om dit berouw te hebben. We blijven steken in oude patronen van vernietigend en verslavend gedrag. Wij geloven Satans misleidende leugens. Wij maken gebruik van zelf-verzoekende gedachten om het werk van de Geest in onszelf te verslaan.  

Dus waarom worden we niet schoon en bekennen we onze zonden en geven we werkelijk ons leven aan God? Als we willen, zullen we echt iets aanmoedigends vinden!

 

Gebed:

Heilig en rechtvaardig Vader, ik weet niet waarom ik zo volhardend vasthoud aan sommige van mijn "lievelingszonden." Een deel van mij wil aan deze struikelblokken ontsnappen, maar een deel van mij niet. Ik heb uw hulp nodig om mijzelf volledig aan u te geven. Stuur alstublieft uw genezing, reiniging en verfrissende macht door middel van de Heilige Geest om mij te helpen als ik in mijn hart mijn leven geheel en volledig overgeef aan u. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 augustus 2027 Johannes 4:24
17 augustus 2027 MatthŽus 6:1
16 augustus 2027 MatthŽus 9:13
15 augustus 2027 Spreuken 11:25
14 augustus 2027 2 TimothŽus 1:16
13 augustus 2027 Romeinen 15:32
12 augustus 2027 Markus 10:13-14
 

Home