Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 14 augustus 2027

 

2 TimothŽus 1:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De Heere geve den huize van Onesiforus barmhartigheid; want hij heeft mij dikmaals verkwikt, en heeft zich mijner keten niet geschaamd." (2Ti 1:16 STV)

"Ik hoop dat de Heer zijn goedheid bewijst aan het gezin van Onesiforus. Want hij is mij herhaalde malen komen opbeuren en heeft zich er niet voor geschaamd dat ik in de gevangenis zat. Integendeel,"

"De Here bewijze barmhartigheid aan het huis van Onesiforus, daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft geschaamd."

"Moge de Heer zich ontfermen over de huisgenoten van Onesiforus, want hij heeft mij vaak opgemonterd en zich niet voor mijn gevangenschap geschaamd."

"Ik vraag de Here of Hij Onesiforus en zijn gezin wil zegenen, omdat die mij vaak heeft bezocht om mij te bemoedigen. Zijn bezoeken waren voor mij een verfrissing; hij schaamde zich er niet voor met een gevangene bevriend te zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Een vriend in Christus die getrouw anderen dient is een prachtig geschenk van aanmoediging. Maar als mens, zijn we geneigd om wispelturige vrienden te zijn - er even zijn, terwijl ze ons nodig hebben, maar vaak uitgeput door de lange periode van uitgebreid herstel van ziekte, verdriet of de gevolgen van eerdere zonde of verslaving.  

Is er iemand die je kent die nog steeds geketend is op een of andere manier aan het verleden? Doet de Heer een beroep op jou om deze persoon te zegenen vandaag? Hoe zit het met hen zegenen zoals Onesiforus Paulus zegende - vaak en zonder schaamte!

 

Gebed:

Almachtige en liefdevolle Herder, geef me alstublieft ogen om uw dierbaren om me heen te zien die de aanmoediging nodig hebben van uw genade, die alleen kan worden ervaren door de aanraking van een zorgzame broeder of zuster in Christus. Help me alstublieft door de kracht van uw Heilige Geest om een meer standvastige en trouwe bron van moed te zijn voor deze mensen. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 augustus 2027 Romeinen 15:32
12 augustus 2027 Markus 10:13-14
11 augustus 2027 MatthŽus 7:12
10 augustus 2027 Psalm 23:2-3
9 augustus 2027 Johannes 10:11
8 augustus 2027 Johannes 6:27
7 augustus 2027 Exodus 23:12
 

Home